Apakah Dosa Syirik Dimpuni?

APAKAH DOSA SYIRIK DIAMPUNI? Pertanyaan. As-salamu’alaikum warahmatulah wabarakatuhu Segala puji bagi Allah Subahnahu wa Ta’ala Yang telah membimbing dan memberi hidayah kepada kita semua dengan dinul Islam yang haq. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam , juga keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan mereka. Dalam kesempatan ini … Continue reading Apakah Dosa Syirik Dimpuni?