Kaidah-Kaidah Menuntut Ilmu

KAIDAH-KAIDAH MENUNTUT ILMU Oleh Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Amir ar-Ruhaili –hafizhahullah- Pembaca, Untuk memahami ilmu secara benar, seorang thalibul-‘ilmi dituntut untuk berusaha dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Begitu pula dengan keluasan ilmu yang tidak mungkin diraih secara menyeluruh dalam satu waktu, maka untuk meraihnya pun memerlukan tahapan-tahapan dan langkah demi langkah, dari persoalan-persoalan ringan hingga ilmu-ilmu

Jangan Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah

JANGAN MENGAMBIL ILMU AGAMA DARI AHLI BID’AH Oleh Ustadz Abu Isma’il Muslim al Atsari Orang yang berniat mencari ilmu yang haq harus memperhatikan dari siapa dia mengambil ilmu. Jangan sampai mengambil ilmu agama dari ahli bid’ah, karena mereka akan menyesatkan, baik disadari atau tanpa disadari. Sehingga hal ini akan mengantarkannya kepada jurang kehancuran. Syaikh Muhammad

Keutamaan Ilmu Syar’i Dan Mempelajarinya

KEUTAMAAN ILMU SYAR’I DAN MEMPELAJARINYA Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Allah Ta’ala telah memuji ilmu dan pemiliknya serta mendorong hamba-hamba-Nya untuk berilmu dan membekali diri dengannya. Demikian pula Sunnah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang suci. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (wafat th. 751 H) rahimahullaah menyebutkan lebih dari seratus keutamaan ilmu syar’i. Di

Tanda-Tanda Ilmu Yang Bermanfaat

TANDA-TANDA ILMU YANG BERMANFAAT Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Ilmu yang bermanfaat dapat diketahui dengan melihat kepada pemilik ilmu tersebut. Di antara tanda-tandanya adalah: 1. Orang yang bermanfaat ilmunya tidak peduli terhadap keadaan dan kedudukan dirinya serta hati mereka membenci pujian dari manusia, tidak menganggap dirinya suci, dan tidak sombong terhadap orang lain

Pengertian Ilmu Yang Bermanfaat

PENGERTIAN ILMU YANG BERMANFAAT Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Di dalam Al-Qur-an terkadang Allah Ta’ala menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang Dia menyebutkan ilmu pada kedudukan yang tercela, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang pertama, seperti firman Allah Ta’ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا

Pengertian Ilmu Syar’i

PENGERTIAN ILMU SYAR’I Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Secara bahasa اَلْعِلْمُ (al-‘ilmu) adalah lawan dari اَلْجَهْلُ (al-jahl atau kebodohan), yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Secara istilah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma’rifah (pengetahuan) sebagai lawan dari al-jahl (kebodohan). Menurut ulama lainnya ilmu itu lebih

Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga

MENUNTUT ILMU JALAN MENUJU SURGA Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak

Defenisi Al-Ilmu (Ilmu)

DEFENISI AL-ILMU (ILMU) Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahl (kebodohan), yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Secara istilah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma’rifah (pengetahuan) sebagai lawan dari al-jahl (ketidaktahuan). Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang

Menuntut Ilmu Untuk Meraih Materi Dan Ijazah

MENUNTUT ILMU UNTUK MERAIH MATERI DAN IJAZAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Dilema yang berkembang di kalangan para pelajar (mahasiswa) terutama di fakultas-fakultas dan lembaga-lembaga pengajaran, ungkapan bahwa “ilmu telah sirna bersama para ahlinya. Tidak ada seorang pun yang belajar di lembaga-lembaga

Keharusan Memiliki Ilmu Dalam Memberi Nasehat Dan Berda’wah

KETERANGAN ULAMA TENTANG KEHARUSAN MEMILIKI ILMU DALAM MEMBERI NASEHAT DAN BERDA’WAH Oleh Al-Ustadz Fariq Bin Gasim Anuz Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebutkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang da’i yang mengajak kepada perbuatan ma’ruf dan melarang orang lain berbuat mungkar, di antaranya : “…Yang dimaksud dengan niat terpuji yang diterima di sisi Allah dan