Penjelasan Ringkas Penyimpangan Muhammad Alawi Al-Maliki

PENJELASAN RINGKAS PENYIMPANGAN MUHAMMAD ALAWI AL-MALIKI Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berserta keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang berpetunjuk dengan petunjuk beliau. Amma ba’du Saya sudah membaca seabrek kemungkaran di buku-buku Muhammad Alawi Maliki, terutama buku