Bahaya Hizbiyyah

BAHAYA HIZBIYYAH Oleh Muhammad Al-Abadah Tidak ada satupun yang lebih berbahaya bagi da’wah Islamiyah dewasa ini ketimbang Fanatisme Hizbiyyah (Fanatik Golongan). Ia merupakan penyakit berbahaya yang bakal mencerai beraikan ukhuwah Islamiyah. Ia pasti akan memutuskan ikatan-ikatan kuat tali ukhuwah, dan akhirnya akan mengotori kesuciannya. Adakah dibenarkan seorang muslim menunjukan wajah ceria, senyum lebar dan salam

Ciri Khas Pengikut Harokah

CIRI KHAS PENGIKUT HAROKAH[1] Oleh Syaikh Abdul Malik Ramadhaaniy Al-Jazaairy Orang-orang harokah adalah suatu kaum yang (kelihatannya) berjuang untuk Islam. Mereka berpendapat bahwa memahami agama ini tidaklah cukup untuk memperjuangkan Islam, sampai setiap individu bergabung di dalam suatu gerakan dakwah, yang didalamnya mereka diperintah dan dilarang, (mereka harus) mendengar dan taat. Kegiatan ini kebanyakan disertai

Begitu Teganya Kau Kafirkan Saudaramu Muslim…!!!

BEGITU TEGANYA KAU KAFIRKAN SAUDARAMU MUSLIM..!!! Oleh Syaikh Kholid Al-Anbari Hafizhahullahu Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, shahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti, amma ba’du. Majelis Kibrul Ulama Saudi Arabia setelah mempelajari dan memperhatikan kejadian-kejadian yang dialami oleh negara-negara Islam dan selainnya

Khawarij Kontemporer

KHAWARIJ KONTEMPORER[1] Oleh Prof Dr Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaily Pada abad ini, sungguh pemikiran takfir telah tersebar begitu dahsyat, kekuatannya melampaui abad-abad sebelumnya. Pemikiran takfir tersebar ditengah-tengah kaum muslimin, sehingga penyakit ini menjangkiti begitu banyak orang yang sebelumnya tidak dikenal banyak melakukan bid’ah. Diantara sumber dan sebab tersebarnya adalah sebagian kelompok dakwah modern yang asasnya

Belenggu-Belenggu Hizbiyah

BELENGGU-BELENGGU HIZBIYAH Oleh Syaikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Atsari Seorang Imam tsiqah, Ayub As-Sakhtiyaniy pernah berkata : “Jika engkau ingin mengerti kesalahan gurumu, maka duduklah engkau untuk belajar kepada orang lain“[1] Justru karena inilah, maka kaum hizbiyun (aktifis fanatik terhadap golongan) melarang pengikut-pengikutnya untuk menimba ilmu dari orang-orang selain golongan atau

Sifat-Sifat Khawarij

SIFAT-SIFAT KHAWARIJ Oleh Muhammad Abdul Hakim Hamid Khawarij mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang menonjol. Sebaik-baik orang yang meluruskan sifat-sifat ini adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengabarkan sifat-sifat kaum ini dalam hadits-haditsnya yang mulia. Disini akan dipaparkan penjelasan sifat-sifat tersebut dengan sedikit keterangan, hal itu mengingat terdapat beberapa perkara

Bahaya Fitnah Takfir

BAHAYA FITNAH TAKFIR Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Dunia Islam dan kaum muslimin dewasa ini cukup menyedihkan. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta’ala, akibat ulah sebagian kelompok kaum muslimin. Musuh-musuh Islam terus mengintai negara dan masyarakat Islam; mengintai kapan kaum muslimin berbuat salah, kapan menjadi materialis dan kapan cinta dunia menguasainya. Akhirnya,

Pernyataan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Tentang Takfir

PERNYATAAN SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN  TENTANG TAKFIR Takfir, satu perkara yang sangat mendasar. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan kita untuk tidak mudah menuduh kafir kepada saudaranya. Sebab, bila tuduhan kafir tersebut tidak benar, maka akan berbalik kepada yang menuduh. Berikut, kami sampaikan pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang takfir. Semoga

Benih Fikrah Pengkafiran Dalam Sejarah Islam

BENIH FIKRAH PENGKAFIRAN DALAM SEJARAH ISLAM Munculnya fenomena melemparkan vonis kafir terhadap seorang muslim muncul belakangan ini. Fenomena ini telah menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Tak sedikit fitnah telah mengakibatkan perpecahan, saling tuding, dan menimbulkan kekacauan. Bagaimana fitnah ini berawal, padahal kaum Muslimin merupakan ummat yang satu? Berikut kami paparkan pemikiran ini, yang diangkat dari

Bahaya Fatwa Serampangan

BAHAYA FATWA SERAMPANGAN Oleh Syaikh Dr. Shâlih bin Sa’d as-Suhaimi: Pengantar Dalam pertemuan bebas, Kamis malam 12 Rajab 1428 H/26 Juli 2007 M, pada Daurah Syar’iyah VII di Lawang, Malang, Jawa Timur, yang diselenggarakan Ma’had ‘Ali al-Irsyad as-Salafi Surabaya, antara tanggal 8 – 15 Rajab 1428 H/23 – 30 Juli 2007, Syaikh Dr. Shâlih as-Suhaimi