Mari Bersungguh-Sungguh Qiyâmullail

MARI BERSUNGGUH-SUNGGUH QIYAMULLAIL Diantara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allâh Azza wa Jalla yaitu menyendiri diwaktu Allâh Azza wa Jalla turun ke langit dunia untuk bermunajat kepada-Nya, membaca firman-firman-Nya, menghadirkan hati dan beradab dengan adab seorang hamba dihadapan Allâh Azza wa Jalla kemudian diakhiri dengan istighfar dan taubat. Ini termasuk sebab atau faktor yang

Penuntut Ilmu Tidak Boleh Futur, Putus Asa Dan Bosan Dalam Menuntut Ilmu

NASIHAT DAN WASIAT UNTUK PARA PENUNTUT ILMU OlehAl-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Nasihat KeenamPENUNTUT ILMU TIDAK BOLEH FUTURSeorang penuntut ilmu tidak boleh futur dalam usahanya untuk memperoleh dan mengamalkan ilmu. Futur yaitu rasa malas, enggan, dan lamban dimana sebelumnya ia rajin, bersungguh-sungguh, dan penuh semangat. Futur adalah satu penyakit yang sering menyerang sebagian ahli ibadah,

Penuntut Ilmu Harus Berusaha Mencari Nafkah Dan Tidak Menjadi Beban Orang Lain

NASIHAT DAN WASIAT UNTUK PARA PENUNTUT ILMU Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Nasihat Kelima PENUNTUT ILMU HARUS BERUSAHA MENCARI NAFKAH DAN TIDAK MENJADI BEBAN ORANG LAIN Hendaknya para penuntut ilmu mencari nafkah untuk biaya hidupnya terutama bagi mereka yang telah berumah tangga bahkan wajib hukumnya bagi mereka. Ia tidak boleh malas bekerja dan menjadi

Penuntut Ilmu Tidak Boleh Menyembunyikan Ilmu, Harus Tunduk Pada Kebenaran

NASIHAT DAN WASIAT UNTUK PARA PENUNTUT ILMU Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Nasihat Ketiga TIDAK BOLEH MENYEMBUNYIKAN ILMU Menyembunyikan ilmu adalah satu sifat tercela yang disandang oleh Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), yaitu mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam di dalam Kitab suci keduanya: Taurat dan Injil. Apabila seseorang mengetahui

Penuntut Ilmu Harus Bertaqwa Kepada Allah Ta’ala, Menghormati Guru Dan Berterima Kasih Kepadanya

NASIHAT DAN WASIAT UNTUK PARA PENUNTUT ILMU Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Nasihat Pertama PENUNTUT ILMU HARUS BERTAQWA KEPADA ALLAH TA’ALA Seorang penuntut ilmu harus bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala di mana pun ia berada, juga harus senantiasa merasa diawasi oleh-Nya. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ

Kewajiban Bertaubat Dan Tunduk Merendahkan Diri Kepada Allah Pada Waktu Terkena Musibah

KEWAJIBAN BERTAUBAT DAN TUNDUK MERENDAHKAN DIRI KEPADA ALLAH PADA WAKTU TERKENA MUSIBAH Dari Abdul Aziz bin Baz kepada orang-orang muslim yang mau mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan mereka ingat, mengambil pelajaran serta nasehat akan ketentuan-ketentuan yang terjadi dan segera bertaubat dengan taubat yang sebesar-besarnya dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Amiin. السلام عليكم و رحمة

Lalai Dari Memohon Petunjuk

LALAI DARI MEMOHON PETUNJUK Jika seseorang berpikir tentang orang-orang yang tersesat, baik orang yang telah mendahuluinya maupun yang semasa dengannya, maka dia akan mendapati banyak di antara mereka itu ternyata orang-orang yang cerdas. Kecerdasan semata tidaklah menjamin pemiliknya untuk meraih petunjuk dan kebenaran, akan tetapi Allâh Azza wa Jalla lah yang memberikan petunjuk kepada orang

Nasehat Bagi Pemuda Muslim Dan Penuntut Ilmu

NASEHAT BAGI PEMUDA MUSLIM DAN PENUNTUT ILMU Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Pertama-tama aku menasihatimu dan diriku agar bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian apa saja yang menjadi bagian/cabang dari ketakwaan kepada Allah Tabaaraka wa Ta’ala seperti : 1. Hendaklah kamu menuntut ilmu semata-mata hanya karena ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluhu, dengan tidak menginginkan dibalik

Nasehat Bagi Para Da’i

NASEHAT BAGI PARA DA’I Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Diantara adab para da’i yang wajib untuk mereka jalankan, adalah tolong menolong diantara mereka. Dan tidak selayaknya mereka berkeinginan agar ucapannya saja yang diterima dan harus didahulukan dari pada orang lain. Tapi semestinya keinginan seorang da’i adalah agar dakwah (kebenaran), diterima baik lewat dirinya atau

Penuntut Ilmu Dan Masyarakat

PENUNUTUT ILMU DAN MASYARAKAT OlehSyaikh Abdul Aziz Bin Abdullah bin Baz Pertanyaan.Syaikh Abdul Aziz Bin Baz ditanya : Problem terbesar yang dihadapai seorang penuntut ilmu adalah problem berpalingnya masyarakat darinya dan dari ilmunya, sementara ia sendiri tidak mengetahui peran yang cocok baginya di masyarakat, karena masyarakat materialistis di zaman sekarang tidak menilai orang kecuali dengan