Fiqih : Nikah

Saksi Pernikahan Harus Beragama Islam

SAKSI PERNIKAHAN HARUS BERAGAMA ISLAM Pertanyaan. Jika salah seorang dari dua saksi dalam pernikahan beragama Kristen, sahkah pernikahannya ? Jika sudah [...]

Anak Perempuan Jangan Dipaksa Atas Pernikahan Yang Tidak Ia Suka

ANAK PEREMPUAN JANGAN DIPAKSA ATAS PERNIKAHAN YANG TIDAK IA SUKA Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah [...]

Pernikahan Dan Masa Depan Anak

PERNIKAHAN DAN MASA DEPAN ANAK Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Seorang lelaki [...]

Wanita Menikah Tanpa Seizin Walinya

WANITA MENIKAH TANPA SEIZIN WALINYA Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Pertanyaan Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya : Apakah boleh [...]

Nasehat Bagi Wanita Yang Terlambat Nikah

NASEHAT BAGI WANITA YANG TERLAMBAT NIKAH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Saya [...]

Wasiat Sabar Bagi Wanita Yang Telat Menikah

WASIAT SABAR BAGI WANITA YANG TELAT MENIKAH Saya seorang gadis, berusia 29 tahun.  Hingga saat ini saya belum menikah. Saya berharap agar Syaikh yang mulia [...]

Perkawinan Sejenis Dalam Tinjauan Islam

PERKAWINAN SEJENIS DALAM TINJAUAN ISLAM Oleh Ustadz Ruslan Zuardi Mora Elbagani, Lc. Bila dicermati dengan seksama, secara bahasa, perpaduan antara [...]

Kemungkaran-Kemungkaran Dalam Pernikahan

KEMUNGKARAN-KEMUNGKARAN DALAM PERNIKAHAN Saudara tercinta...ketahuilah bahwa pernikahan merupakan sunnah para Rasul sebagaimana firman Allah Azza wa [...]

Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak)

NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK) Oleh Ustadz Armen Halim Naro PENDAHULUAN Pernikahan merupakan sunnatullah pada alam ini, tidak ada yang keluar dari [...]

Nikah Dengan Orang Kafir

NIKAH DENGAN ORANG KAFIR Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga dalam naungan cinta. Keluarga adalah [...]

Adab-Adab Poligami

SYARAT DAN ADAB POLIGAMI Oleh Ustadz Abu Isma'il Muslim al Atsari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, maka Dia jugalah yang paling [...]

Syarat-Syarat Poligami

SYARAT DAN ADAB POLIGAMI Oleh Ustadz Abu Isma'il Muslim al Atsari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, maka Dia jugalah yang paling [...]

Keindahan Poligami Dalam Islam

KEINDAHAN POLIGAMI DALAM ISLAM Oleh Ustadz Abu Asma Kholid Syamhudi Kesempurnaan Islam adalah satu kepastian yang wajib diimani seorang muslim. [...]

Menepis Kekeliruan Pandangan Terhadap Poligami

MENEPIS KEKELIRUAN PANDANGAN TERHADAP POLIGAMI Oleh Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda Di antara petunjuk al Qur`an, yang memberikan petunjuk jalan [...]

Keabsahan Wali Hakim Pernikahan

KEABSAHAN WALI HAKIM PERNIKAHAN Pertanyaan Apakah sah pernikahan wanita yang walinya wali hakim, karena orang tuanya jauh, yaitu berbeda propinsi, tetapi [...]

Poligami : Kewajiban Menyamaratakan Secara Adil Semua Isteri Dalam Hal Pemberian Nafkah Materi

KEWAJIBAN MENYAMARATAKAN (SECARA ADIL) SEMUA ISTERI DALAM HAL PEMBERIAN NAFKAH (LAHIR/MATERI) Oleh Ummu Salamah As-Salafiyyah Di dalam kitab Al-Fatawa [...]

Poligami : Tidak Ada Kewajiban Bagi Suami Untuk Menyamaratakan Dalam Hal Cinta Dan Hubungan Badan

TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI SEORANG SUAMI UNTUK MENYAMARATAKAN DALAM HAL CINTA DAN HUBUNGAN BADAN Oleh Ummu Salamah As-Salafiyah Imam Al-Bukhari [...]

Poligami : Menyelesaikan Perselisihan Antara Isteri-Isteri

MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA ISTERI-ISTERI Oleh Ummu Salamah As-Salafiyyah Ummu Ruman –ibunda Aisyah Radhiyallahu ‘anha- pernah berkata [...]

Apakah Poligami Itu Dianjurkan ?

POLIGAMI Oleh Ummu Salamah As-Salafiyyah Allah Ta’ala berfirman. “Artinya : … Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : [...]

Wanita-Wanita Yang Dilarang Dinikahi

WANITA-WANITA YANG DILARANG DINIKAHI Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam Wanita-wanita yang dilarang dinikahi ada dua macam : [...]

Tabdzir Dan Berlebih-Lebihan Dalam Pesta Pernikahan

TABDZIR DAN BERLEBIH-LEBIHAN DALAM PESTA PERNIKAHAN Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Kewajiban Mensyukuri Segala Kenikmatan Dan Tidak [...]

Membatalkan Khitbah/Lamaran, Biaya Walimah

MEMBATALKAN KHITBAH/LAMARAN Syaikh Abdullah al-Bassam mengatakan, “Tidaklah makruh hukumnya bagi wali calon pengantin perempuan dan calon pengantin [...]

Siapakah Orang-Orang Yang Kufu’ (Sama Dan Sederajat) Itu?

SIAPAKAH ORANG-ORANG YANG KUFU' (SAMA DAN SEDERAJAT) ITU? Oleh Ummu Salamah As-Salafiyah Allah Ta’ala berfirman. يَا أَيُّهَا [...]

Berlebih-Lebihan Dalam Meminta Mahar

MAHAR BERLEBIH-LEBIHAN Oleh Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah bin Baz ditanya : Saya melihat [...]

Menikah Dengan Niat Talak

MENIKAH DENGAN NIAT TALAK Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Ada seorang [...]

Hukum Menyandingkan Kedua Mempelai Di Hadapan Kaum Perempuan

HUKUM MENYANDINGKAN KEDUA MEMPELAI DI HADAPAN KAUM PEREMPUAN Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Di antara perkara munkar yang [...]

Tidak Ada Kontradiksi Di Dalam Ayat Poligami

TIDAK ADA KONTRADIKSI DI DALAM AYAT POLIGAMI Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz [...]

Berpoligami Bagi Orang Yang Mempunyai Tanggungan Anak-Anak Yatim

BERPOLIGAMI BAGI ORANG YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN ANAK-ANAK YATIM Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin [...]

Wanita Muslimah Menikah Dengan Laki-Laki Non Muslim

WANITA MUSLIMAH MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI NON MUSLIM Oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya : "Bagaimana [...]

Menjalin Hubungan Sebelum Menikah

MENJALIN HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Bagaimana [...]