Fiqih : Zakat, Sedekah, Hadiah

Syarat-Syarat Wajib Zakat Mal

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT MAL Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc, Masa melaksanakan zakat fithri sudah lewat seiring dengan berlalunya bulan Ramadhan. [...]

Cara Menghitung Zakat Mal

CARA MENGHITUNG ZAKAT MAL Oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Segala puji hanya milik Allâh Ta'ala, shalawat dan salam semoga senantiasa [...]

Tuntunan Zakat Fithri

TUNTUNAN ZAKAT FITHRI Oleh Ustadz Abu Isma’il Muslim al Atsari Islam adalah agama agung yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia. [...]

Sedekah Orang Yang Menanggung Hutang

SEDEKAH ORANG YANG MENANGGUNG HUTANG[1] Pertanyaan. Saya pernah mendengar sebagian orang mengatakan bahwa sedekah yang dilakukan oleh orang yang [...]

Apakah Hutang Menghalangi Kewajiban Zakat?

APAKAH HUTANG MENGHALANGI KEWAJIBAN ZAKAT? Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah dimiliki secara penuh. [...]

Mengqadha Zakat Fitrah

MENGQADHA ZAKAT FITRAH Pertanyaan. Bolehkan zakat fitrah diqadha tahun berikutnya karena pada waktu Idul Fitri tahun lalu saya tidak punya apa-apa karena [...]

Pertimbangan Kalender Masehi Dalam Menentukan Haul Pada Zakat

PERTIMBANGAN KALENDER MASEHI DALAM MENENTUKAN HAUL PADA ZAKAT* Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam masalah [...]

Zakat Bumi Dan Bangunan

ZAKAT BUMI DAN BANGUNAN Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Perkembangan permasalahan zakat itu demikian pesat dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan [...]

Pengertian Fi Sabîlillâh

PENGERTIAN FI SABILILLAH Oleh DR. Abdullah Manshur al-Ghufaili Fi sabîlillâh (di jalan Allâh) adalah satu diantara delapan pihak atau golongan atau [...]

Penerapan Pemberian Al-Muallafatu Qulûbuhum Pada Zaman Ini

PENERAPAN PEMBERIAN AL-MUALLAFATU QULUBUHUM PADA ZAMAN INI Oleh DR. Abdullah Manshur al-Ghufaili Dalam pembahasan ini ada beberapa [...]

Zakat Untuk al-Muallafatu Qulûbuhumi

ZAKAT UNTUK AL-MUALLAFATU QULUBUHUMI[1] (Orang-Orang Yang Didekati Hatinya) Oleh DR. Abdullah Manshur al-Ghufaili Dalam pembahasan ini ada dua [...]

Zakat Menyucikan Jiwa

ZAKAT MENYUCIKAN JIWA Oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di[1] Allâh Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kaum Muslimin yang memiliki [...]

Bersedekah Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal

BERSEDEKAH ATAS NAMA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL Pertanyaan. Assalamualaikum ustadz! Saya mau bertanya. bershadaqah untuk orang yang telah meninggal [...]

Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Boleh Zakat Fithri Berupa Beras?

SEBAGIAN ULAMA MENGATAKAN TIDAK BOLEH ZAKAT FITHRI BERUPA BERAS? Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih [...]

Apakah Sedekah Dan Zakat Hanya Dikeluarkan Pada Bulan Ramadhan?

APAKAH SEDEKAH DAN ZAKAT HANYA DIKELUARKAN PADA BULAN RAMADHAN? Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimîn ditanya: “Apakah sedekah dan zakat hanya [...]

Mengeluarkan Zakat Fithri Oleh Keluarganya

MENGELUARKAN ZAKAT FITHRI OLEH KELUARGANYA Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : [...]

Disunnahkan Membagikan Zakat Fithri Kepada Kaum Fakir Negerinya

DISUNNAHKAN MEMBAGIKAN ZAKAT FITHRI KEPADA KAUM FAKIR NEGERINYA Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin [...]

Menambah Zakat Fithri Dengan Niat Sedekah

MENAMBAH ZAKAT FITHRI DENGAN NIAT SEDEKAH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : [...]

Apakah Sah Sedekah Dari Orang Yang Berhutang?

APAKAH SAH SEDEKAH DARI ORANG YANG BERHUTANG? Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya [...]

Hutang Tidak Menghalangi Zakat

HUTANG TIDAK MENGHALANGI ZAKAT Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Ada seorang [...]

Zakat Piutang (Uang Yang Dipinjamkan Kepada Orang Lain)

ZAKAT PIUTANG (UANG YANG DIPINJAMKAN KEPADA ORANG LAIN) Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin [...]

Bolehkah Zakat Untuk Pembangunan Masjid?

BOLEHKAH ZAKAT  UNTUK PEMBANGUNAN MASJID? Oleh Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : [...]

Hukum Mengeluarkan Zakat Fithri Dengan Uang?

HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT FITHRI DENGAN UANG ? Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya [...]

Hukum Mengalokasikan Zakat Harta Ke Negeri Lain

HUKUM MENGALOKASIKAN ZAKAT HARTA KE NEGERI LAIN Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Pertanyaan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin [...]

Bolehkah Panitia Zakat Fithri Menerima Titipan Uang Untuk Beli Beras?

BOLEHKAH PANITIA ZAKAT FITHRI MENERIMA TITIPAN UANG UNTUK BELI BERAS? Oleh Ustadz DR Muhammad Arifin Badri MA. Pertanyaan. Apakah termasuk jual [...]

Zakat Fithri Harus Dibagikan Kepada Fakir Miskin Di Negeri Setempat

ZAKAT FITHRI HARUS DIBAGIKAN KEPADA FAKIR MISKIN DI NEGERI SETEMPAT Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin [...]

Membayarkan Zakat Fithri Untuk Saudara Perempuan

MEMBAYARKAN ZAKAT FITHRI UNTUK SAUDARA PEREMPUAN Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz [...]

Pajak Bukan Zakat

PAJAK BUKAN ZAKAT Pertanyaan. Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiyah Wal Ifta ditanya : Banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan negara telah [...]

Bolehkah Pajak Menggantikan Zakat?

BOLEHKAH PAJAK MENGGANTIKAN ZAKAT? Oleh Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta Pertanyaan. Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta [...]

Zakat Dibagikan Sendiri

ZAKAT DIBAGIKAN SENDIRI Pertanyaan Kepada siapakah zakat uang diserahkan? Apakah orang yang mengeluarkan zakat boleh menyerahkannya sendiri kepada orang [...]