Nasihat Kepada Orang Yang Keberatan Mengeluarkan Zakat

NASIHAT KEPADA ORANG YANG KEBERATAN MENGELUARKAN ZAKAT Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Bagaimana nasihat anda kepada orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat? Mudah-mudahan hatinya terbuka sehingga kembali kepada al-haq? Jawaban Nasihatku kepada orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat, hendaklah dia bertakwa kepada

Kewajiban Dan Urgensi Zakat

KEWAJIBAN DAN URGENSI ZAKAT Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Segala puji bagi Allah semata dan shalawat serta salam atas Muhammad yang tiada lagi nabi sesudahnya, para keluarga dan sahabatnya. Amma ba’du. Motivasi untuk menulis catatan ini ialah menasehati dan mengingatkan kewajiban zakat yang diremehkan oleh banyak umat Islam. Mereka tidak mengeluarkannya sesuai

Zakat Dalam Islam Kedudukan Dan Tujuan-Tujuan Syar’inya

ZAKAT DALAM ISLAM KEDUDUKAN DAN TUJUAN-TUJUAN SYAR’INYA Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allâh Subhanahu wa Ta’ala, tujuan pensyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi

Membayar Zakat Dari Tahun-Tahun Yang  Sudah Berlalu

MEMBAYAR ZAKAT DARI TAHUN-TAHUN YANG SUDAH BERLALU Pertanyaan.  Ada rang kaya, namun dia tidak menunaikan kewajiban membayar zakat selama beberapa tahun yang lalu. Lalu, dia bertaubat, bagaimana dia harus mengeluarkan zakat beberapa tahun yang telah lalu? Dan apakah ada kafarah baginya? Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjawab: Dia keluarkan zakat (yang belum sempat dia

Syarat-Syarat Wajib Zakat Mal

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT MAL Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc, Masa melaksanakan zakat fithri sudah lewat seiring dengan berlalunya bulan Ramadhan. Semoga Allâh Azza wa Jalla menerima amal ibadah yang kita lakukan pada bulan tersebut. Namun selain zakat Fithri, masih ada zakat lain yang harus dikerjakan oleh kaum Muslimin yang sudah memenuhi syarat yaitu zakat mal

Cara Menghitung Zakat Mal

CARA MENGHITUNG ZAKAT MAL Oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Segala puji hanya milik Allâh Ta’ala, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallâhu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya. Harta benda beserta seluruh kenikmatan dunia diciptakan untuk kepentingan manusia, agar mereka bersyukur kepada Allâh Ta’ala dan rajin beribadah kepada-Nya. Oleh karena

Tuntunan Zakat Fithri

TUNTUNAN ZAKAT FITHRI Oleh Ustadz Abu Isma’il Muslim al Atsari Islam adalah agama agung yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia. Dengan rahmatNya, Allah telah menetapkan dua hari raya bagi umat ini setiap tahunnya. Dua hari raya tersebut mengiringi dua rukun Islam yang besar. ‘Idul Adh-ha mengiringi ibadah haji, dan ‘Idul Fithri

Sedekah Orang Yang Menanggung Hutang

SEDEKAH ORANG YANG MENANGGUNG HUTANG[1] Pertanyaan. Saya pernah mendengar sebagian orang mengatakan bahwa sedekah yang dilakukan oleh orang yang menanggung hutang itu tidak akan diterima dan tidak mendapatkan pahala, benarkah pendapat ini? Syari’at apa sajakah yang dimaafkan dari orang yang menanggung hutang (artinya, syari’at yang boleh ditinggalkan oleh orang yang menanggung hutang-red) sampai dia bisa

Apakah Hutang Menghalangi Kewajiban Zakat?

APAKAH HUTANG MENGHALANGI KEWAJIBAN ZAKAT? Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah dimiliki secara penuh. Artinya bahwa seseorang memiliki harta tersebut secara penuh, tidak ada pihak lain yang bersyarikat dalam harta itu sehingga dia bebas menggunakan harta itu tanpa ada yang menghalanginya. Permasalahan muncul pada harta hutang yang di

Mengqadha Zakat Fitrah

MENGQADHA ZAKAT FITRAH Pertanyaan. Bolehkan zakat fitrah diqadha tahun berikutnya karena pada waktu Idul Fitri tahun lalu saya tidak punya apa-apa karena ditinggal pergi begitu saja oleh suami tanpa pamit Jawaban. Perlu diketahui zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu menurut ijma’ Ulama dan hidup di sebagian bulan Ramadhan dan