Membayarkan Zakat Fithri Untuk Saudara Perempuan

MEMBAYARKAN ZAKAT FITHRI UNTUK SAUDARA PEREMPUAN Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Saya seorang mahasiswa berkebangsaan Thailand dan saya belajar di salah satu universitas di Sudan. Kira-kira sebulan yang lalu datang berita yang menyedihkan dari negeri saya bahwa ayah saya meninggal dunia, sementara

Pajak Bukan Zakat

PAJAK BUKAN ZAKAT Pertanyaan. Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiyah Wal Ifta ditanya : Banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan negara telah menarik pajak sebagai ganti zakat. Apakah ini cukup, apalagi negara tidak mengumpulkan zakat dari warganya? Jika pajak ini tidak cukup, apakah harus mengeluarkan zakat sendiri, ataukah bagaimana ? Jawab. Beban pajak yang

Bolehkah Pajak Menggantikan Zakat?

BOLEHKAH PAJAK MENGGANTIKAN ZAKAT? Oleh Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta Pertanyaan. Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Bagaimana pendapat Komite Fatwa tentang seorang muslim yang telah menentukan zakatnya, bolehkah ia menggunakan zakat itu untuk membayar pajak? Sah ataukah tidak Jawaban Pajak harta yang dibayarkan si pemilik harta, tidak boleh dianggap

Zakat Dibagikan Sendiri

ZAKAT DIBAGIKAN SENDIRI Pertanyaan Kepada siapakah zakat uang diserahkan? Apakah orang yang mengeluarkan zakat boleh menyerahkannya sendiri kepada orang fakir dan miskin? Ataukah dia menyerahkannya kepada penguasa, semisal baitul mal? Jawaban Bagi orang yang berzakat, disunnahkan membagikan sendiri zakatnya kepada orang fakir dan orang lain yang berhak menerimanya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Azza

Tidak Boleh Menggugurkan Hutang Dan Menghitungnya Sebagai Zakat

TIDAK BOLEH MENGGUGURKAN HUTANG DAN MENGHITUNGNYA SEBAGAI ZAKAT Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Saya mempunyai kerabat yang fakir serta sangat membutuhkan, dan kami memberikan kepadanya dari zakat harta kami setiap tahun. Beberapa waktu yang lalu saya telah memberikan kepadanya sejumlah uang diluar

Memberikan Zakat Kepada Saudara Perokok

MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA SAUDARA PEROKOK YANG TIDAK MENDAPATKAN KEBUTUHAN HIDUPNYA. Oleh. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Jika seorang saudara tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya namun ia sendiri termasuk perokok berat sehingga setengah kebutuhan hidupnya habis oleh biaya rokok, bolehkah ia diberi hasil zakat harta dan dibayarkan hutangnya.?

Sedekah Untuk Orang Tua Yang Telah Meninggal

SEDEKAH UNTUK ORANG TUA YANG TELAH MENINGGAL DUNIA[1] Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas حفظه الله Sedekah yang dikeluarkan seorang anak untuk salah satu atau untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai kepada keduanya. Selain itu segala amal shalih yang diamalkan anaknya maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang

Berzakat Kepada Ibu Dan Saudara Dekat

BERZAKAT KEPADA IBU Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Bolehkah seseorang mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada ibunya? Jawaban Seorang muslim tidak boleh mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada kedua orang tuanya, juga tidak boleh mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada anak-anaknya, akan tetapi hendaknya seseorang

Zakat Hasil Pertanian Dan Perkebunan

ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN PEREKEBUNAN Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Allâh Azza wa Jalla telah memberikan karunia kepada kita dalam aneka ragam kenikmatan, diantaranya hasil yang tumbuh dan keluar dari bumi. Bentuknya beragam, ada hasil pertanian dan buah-buahan, madu, harta terpendam dan barang tambang. Semua ini tentunya ada hak-hak yang harus ditunaikan. Tentunya semua harus

Panduan Praktis Zakat Harta Karun Dan Barang Tambang

PANDUAN PRAKTIS ZAKAT HARTA KARUN DAN BARANG TAMBANG Oleh Ustatadz Muhammad Wasitho Abu Fawaz Lc, MA PENGERTIAN AR-RIKAZ DAN AL-MA’DIN Istilah harta karun sudah sangat tidak asing lagi bagi kita. Dalam ilmu Fiqih Islam, harta karun atau harta terpendam dikenal dengan istilah ar-rikâz, sedangkan barang tambang dikenal dengan istilah al-ma’din. Para Ulama telah sepakat tentang