Permusuhan Antara Umat Islam Dengan Bangsa Yahudi

PERMUSUHAN ANTARA UMAT ISLAM DENGAN BANGSA YAHUDI Pertarungan kita dengan Yahudi adalah pertarungan eksitensi, bukan persengketaan perbatasan. Musuh-musuh Islam dan pengikut-pengikutnya yang bodoh terus berupaya membentuk opini bahwa hakikat pertarungan dengan Yahudi adalah sebatas pertarungan memperebutkan wilayah, konflik perbatasan, persoalan [...]

Read more

Apabila Hadits Shahih Bertentangan Dengan Al-Qur’an

APABILA HADITS SHAHIH BERTENTANGAN DENGAN AL-QUR'AN Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Pertanyaan. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : Ada [...]

Penjelasan Ketaatan Kepada Allah Dengan Mentaati Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

PENJELASAN KETAATAN KEPADA ALLAH ADALAH DENGAN MENTAATI RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Oleh Al-Hafizh Al-Imam As-Suyuthi Di dalam pembahasan tentang [...]

Tidak Diperbolehkan Meletakkan Tauhid Hakimiyah Sebagai Bagian Khusus Dalam Pembagian Tauhid

TIDAK DIPERBOLEHKAN MELETAKKAN TAUHID HAKIMIYAH SEBAGAI BAGIAN KHUSUS DALAM PEMBAGIAN TAUHID Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh Syaikh Abdul Aziz [...]

Borok-Borok Sufi

BOROK-BOROK SUFI Oleh Syaikh Salim Al-Hilali dan Ziyad Ad-Dabij Tasawuf merupakan gerakan berpola pikir filsafat klasik yang mengekor kepada para filosof dan ahli [...]

Shalat Sunnat Sambil Duduk

SHALAT SUNNAT SAMBIL DUDUK Oleh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul Dari Imran bin Hushain –dia menderita sakit wasir-. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada [...]

Bagaimana Allah Menyiksa Manusia Sedang Itu Sudah Ditentukan Allah

BAGAIMANA ALLAH MENYIKSA MANUSIA SEDANG ITU SUDAH DITENTUKAN ALLAH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin [...]

Bagaimana Anda Melakukan Ibadah Haji Umrah & Ziarah Ke Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wa Sallam

BAGAIMANA ANDA MELAKUKAN IBADAH HAJI UMRAH DAN ZIARAH KE MASJID RASUL SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Saudara yang budiman. Dalam melakukan ibadah haji terdapat tiga [...]

Ketetapan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

KETETAPAN RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Oleh Al-Hafizh Al-Imam As-Suyuthi Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin [...]

Dan Segala Sesuatu Telah Kami Terangkan Dengan Sejelas-Jelasnya

DAN SEGALA SESUATU TELAH KAMI TERANGKAN DENGAN SEJELAS-JELASNYA Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Pertanyaan. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani [...]

Masa Haid

MASA HAID Oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan masa atau lamanya haid. Ada sekitar enam atau tujuh pendapat [...]

Keringanan Mewarnai Kuku Bagi Wanita Haid, Larangan Memasuki Pemandian Umum

KERINGANAN MEWARNAI KUKU BAGI WANITA HAID Oleh Amr Bin Abdul Mun'im Pacar (mewarnai kuku dengan daun inay) merupakan salah satu bentuk perhiasan yang dapat [...]

Baiat Aqabah Pertama Dan Kedua Terjadi Sebelum Tegaknya Negara Islam ?

AL-BAI'AH BAINA AS-SUNNAH WAL AL-BID'AH 'INDA AL-JAMA'AH AL-ISLAMIYAH [BAI'AT ANTARA SUNNAH DAN BID'AH] Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Bagian Ketujuh dari [...]

Menganggap Tauhid Hakimiyah Merupakan Tauhid Keempat, Ia Adalah Mubtadi’

BARANGSIAPA MENGANGGAP BAHWA TAUHID HAKIMIYAH MERUPAKAN TAUHID KEEMPAT IA ADALAH MUBTADI' Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih [...]

Imam Syafi’i Berpendapat Bahwa Sunnah Memiliki Tiga Sisi

IMAM SYAFI'I BERPENDAPAT BAHWA SUNNAH MEMILIKI TIGA SISI Oleh Al-Hafizh Al-Imam As-Suyuthi Kemudian Al-Baihaqi berkata : "Berkata Imam Syafi'i Rahimahullah [...]

Ambillah (Ayat) Apapun Dari Al-Qur’An Untuk Keperluan Apapun Yang Engkau Inginkan

AMBLILLAH (AYAT) APAPUN DARI AL-QUR'AN UNTUK KEPERLUAN APAPUN YANG ENGKAU INGINKAN Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Pertanyaan. Syaikh Muhammad [...]

Apakah Do’a Bisa Merubah Ketentuan

APAKAH DO'A BISA MERUBAH KETENTUAN Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya : "Apakah do'a [...]

Usia Haid

USIA HAID Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Usia haid biasanya antara 12 sampai dengan 50 tahun. Dan kemungkinan seorang wanita sudah mendapatkan [...]

Shalat Sendirian Di Belakang Shaf

SHALAT SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Bagaimana pendapat yang [...]

Hari Perhitungan (Hisab)

HARI PERHITUNGAN(HISAB) Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Apakah hari perhitungan itu hanya [...]

Peringatan Hari Kelahiran (Ulang Tahun), Menghadiahkan Uang Saat Kelahiran

PERINGATAN HARI KELAHIRAN (ULANG TAHUN) Oleh Syaikh Abdul Aiz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan: Syaikh Abdul Aiz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apa hukum perayaan [...]

Hikmah Dimasukkannya Kuburan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Ke Dalam Masjid

HIKMAH DIMASUKKANNYA KUBURAN RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM KE DALAM MASJID Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin [...]

Keringanan Berdzikir Kepada Allah Bagi Wanita Haid

KERINGANAN BERDZIKIR KEPADA ALLAH BAGI WANITA HAID Oleh Amr bin Abdul Mun'im Salim Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu kewajiban bagi setiap [...]

Pandangan Imam Al-Baihaqi Tentang Berhujjah Dengan As-Sunnah

PANDANGAN IMAM AL-BAIHAQI TENTANG BERHUJJAH DENGAN AS-SUNNAH DAN BANTAHAN TERHADAP MEREKA YANG BERHUJJAH DENGAN AL-QUR'AN SAJA Oleh Al-Hafizh Al-Imam [...]

Makna Haid Dan Hikmahnya

MAKNA HAID DAN HIKMAHNYA Oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin 1. MAKNA HAID Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Dan menurut istilah [...]

Pesan Dan Wasiat Penting Untuk Jama’ah Haji Dan Umrah

PESAN DAN WASIAT PENTING UNTUK JAMAAH HAJI DAN UMRAH Jama'ah haji yang budiman. Kami panjatkan puji kepada Allah, yang telah melimpahkan taufiq kepada anda sekalian [...]

Permasalahan Adzab Kubur

PERMASALAHAN ADZAB KUBUR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Apakah adzab kubur itu menimpa [...]

Ba’iat Dengan Berbagai Macamnya Tidak Diberikan Kecuali Kepada Khalifah Kaum Muslimin

AL-BAI'AH BAINA AS-SUNNAH WAL AL-BID'AH 'INDA AL-JAMA'AH AL-ISLAMIYAH [BAI'AT ANTARA SUNNAH DAN BID'AH] Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Bagian Keenam dari [...]

Hukum Ridha’ Terhadap Qadar

HUKUM RIDHA' TERHADAP QADAR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya : "Bagaimana hukum [...]

Kriteria Bid’ah

KRITERAI BID’AH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa pengertian bid'ah dan apa [...]

Tawakal Melindungi Diri dari Penyakit Ujub Dan Takabur

TAWAKAL MELINDUNGI DIRI DARI PENYAKIT UJUB DAN TAKABUR Oleh Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji Sesungguhnya penyakit yang paling besar serta mematikan yang [...]