Search Results for: syirik

Al-Walâ’ Wal Barâ’

AL-WALA WAL BARA Oleh Syaikh Sa’ad Al-Hushayyin Al-Walâ’ (kecintaan, kedekatan, pembelaan) itu adalah untuk Allâh, Rasul-Nya dan orang-orang [...]

Bagaimana Seharusnya Kaum Muslimin Menyikapi Praktek Syari’at Islam?

BAGAIMANA SEHARUSNYA KAUM MUSLIMIN MENYIKAPI PRAKTEK SYARIAT ISLAM? Oleh Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Sebelum menjelaskan sikap kaum Muslimin [...]

Adab-Adab Bagi Orang Sakit Dan Yang Menjenguknya

ADAB-ADAB BAGI ORANG SAKIT DAN YANG MENJENGUKNYA Oleh Syaikh ‘Abdul Hamid bin ‘Abdirrahman as-Suhaibani Adab-Adab Bagi Orang Sakit 1. Selayaknya [...]

Adab-Adab Tidur

ADAB-ADAB TIDUR Oleh Syaikh ‘Abdul Hamid bin ‘Abdirrahman as-Suhaibani 1. Tidak mengakhirkan tidur malam selepas shalat Isya’ kecuali dalam [...]

Hukum Seorang Muslim Menikahi Wanita Ahli Kitab

HUKUM SEORANG MUSLIM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB [Yang Merdeka, Yang Berstatus Sebagai Ahli Dzimmah [1], Dan Yang Menjaga Kehormatannya] Oleh Humaidhi bin [...]

Hukum Pernikahan Orang Kafir Yang Tidak Sah Sebelum Diketahui Hakim Dan Sebelum Masuk Islam

HUKUM PERNIKAHAN ORANG-ORANG KAFIR YANG TIDAK SAH SEBELUM DIKETAHUI OLEH HAKIM DAN SEBELUM MASUK ISLAM Oleh Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad [...]

Tiga Landasan Utama

TIGA LANDASAN UTAMA Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Akhi (Saudaraku). Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada [...]

Mengenal Islam

MENGENAL ISLAM Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh [...]

Wajib Memberikan Perhatian Kepada Tauhid Terlebih Dahulu Sebagaimana Metode Para Nabi Dan Rasul

WAJIB MEMBERIKAN PERHATIAN KEPADA TAUHID TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA METODE PARA NABI DAN RASUL ALAIHIMUSSAlAM Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin [...]

Salafiyyun Dan Daulah Islam

SALAFIYYUN DAN DAULAH ISLAM Oleh Syaikh Salim bin Id Al-Hilali hafizhahullahu Pertanyaan. Syaikh Salim bin Id Al-Hilali ditanya : Bagaimana sikap [...]

Ciri Khas Pengikut Harokah

CIRI KHAS PENGIKUT HAROKAH [1] Oleh Syaikh Abdul Malik Ramadhaaniy Al-Jazaairy Orang-orang harokah adalah suatu kaum yang (kelihatannya) berjuang [...]

Khawarij Kontemporer

KHAWARIJ KONTEMPORER[1] Oleh Prof Dr Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaily Pada abad ini, sungguh pemikiran takfir telah tersebar begitu dahsyat, kekuatannya [...]

Indahnya Islam

INDAHNYA ISLAM Oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman Tema keindahan Islam sangat luas, panjang lebar sulit untuk diringkas dengan bilanngan waktu [...]

Bahaya Fitnah Takfir

BAHAYA FITNAH TAKFIR Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Dunia Islam dan kaum muslimin dewasa ini cukup menyedihkan. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan [...]

I’tikaaf

I'TIKAAF Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas DEFINISI I'TIKAAF I’tikaaf berasal dari kata: عَكَفَ – [...]

Meraih Ampunan Allah Al-Ghafur Di Bulan Ramadhan Yang Mulia

MERAIH AMPUNAN ALLAH AL-GHAFUR DI BULAN RAMADHAN YANG MULIA Oleh Syaikh Sa‘d bin Sa‘îd al-Hajri Di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah [...]

Menjawab Tuduhan-Tuduhan Dusta Terhadap Dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdil-Wahhab

MENJAWAB TUDUHAN-TUDUHAN DUSTA TERHADAP DAKWAH SYAIKH MUHAMMAD BIN ABDIL WAHHAB Oleh Ustadz Firanda Andirja, MA Membela harkat dan martabat sesama [...]

Studi Kritis Atas Buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi”

STUDI KRITIS ATAS BUKU SEJARAH BERDARAH SEKTE SALAFI WAHABI Oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi Telah sampai kepada kami beberapa [...]

Pentingnya Stabilitas Keamanan Dalam Islam

PENTINGNYA STABILITAS KEAMANAN DALAM ISLAM Oleh Syaikh Dr Muhammad Musa Alu Nashr Stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ketika [...]

Wahai Salafi, Inginkah Engkau Masuk Kubangan Politik ???!!!

WAHAI SALAFI, INGINKAH ENGKAU MASUK KUBANGAN POLITIK???!!! Oleh Ustadz Abu Nafisah Abdurrahman Thayib بسم [...]

Keutamaan Sayyidul Istighfar

KEUTAMAAN SAYYIDUL ISTIGHFAR Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas حفظه [...]

Wahhabi Antara Dogma Dan Fakta

WAHHABI ANTARA DOGMA DAN FAKTA Oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A Hafidzahullah Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala [...]

Menuju Masyarakat Sadar Bersyari’at

MENUJU MASYARAKAT SADAR BERSYARIAT Oleh Ustadz Zainal Abidin bin Syamsudin Lc URGENSI PENEGAKAN SYARIAT Tidak diragukan bahwa pengaburan dan [...]

Berpulangnya Penjaga Dua Kota Suci

BERPULANGNYA PENJAGA DUA KOTA SUCI Oleh Ustadz Ali Musri Semjan Putra Lc, MA Segala puji bagi Allah yang di tangan-Nya seluruh kekuasaan, bila Dia [...]

Perintah Pertama Dalam Al-Qur`ân

PERINTAH PERTAMA DALAM AL-QUR'AN Oleh Ustadz Muhammad Ashim Musthafa Lc يَا [...]

Praktek Keagamaan Di Saudi Arabia Dan Fakta Yang Dirasakan Masyarakat Di Sana

PRAKTEK KEAGAMAAN DI SAUDI ARABIA DAN FAKTA YANG DIRASAKAN MASYARAKAT DI SANA Oleh Ustadz Abdullah Roy M.A Masyarakat dunia bisa dipastikan mengetahui [...]

Siapa Syaikh Muhammad Bin ‘Abdul Wahhab?

SIAPA SYAIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB? Oleh Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin Syaikh Muhammad bin ‘Abdul-Wahhab berasal dari keluarga (Ali) Musyarraf. [...]

Hakikat Wahhabiyah dan Klaim Wahhabi

HAKIKAT WAHHABIYAH DAN KLAIM WAHHABI Oleh Ustadz Iqbal Gunawan,Lc. “Wahhabiyah” atau “Wahhabi”, dua kata ini sudah sering kita dengar namun [...]

Perang Bani Musthaliq Atau Muraisi

PERANG BANI MUSHTALIQ ATAU MURAISI Para ahli sirah sepakat bahwa Bani Musthaliq adalah bagian dari kabilah Bani Khuza'ah yang memiliki hubungan [...]

Pelajaran Dari Umat Terdahulu (1)

PELAJARAN DARI UMAT TERDAHULU Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum yang berada dalam kenikmatan [...]