Darah Kebiasaan Wanita

DARAH KEBIASAAN WANITA

Daftar isi
Pasal 1 : Makna Haid dan Hikmahnya.
Pasal 2 : Usia dan Masa Haid.

Pasal 3 : Hal-hal Di Luar Kebiasaan Haid.

  • Bertambah atau berkurangnya masa haid
  • Maju atau mundur waktu datangnya haid
  • Darah berwarna kuning atau keruh
  • Darah haid keluar secara terputus-putus
  • Terjadi pengeringan darah

Pasal 4 : Hukum-hukum Haid.

Pasal 5 : Istihadhah dan Hukum-hukumnya.

Pasal 6 : Nifas dan Hukum-hukumnya.
Pasal 7 : Penggunaan alat Pencegah atau Perangsang Haid, Pencegah Kehamilan dan Penggugur Kandungan.
Penutup

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala Puji bagi Allah. Hanya kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan, meminta ampunan dan bertaubat. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang ditunjuki Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan-Nya maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Sembahan yang Haq selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para shahabatnya serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian.

Sungguh, masalah darah yang biasa terjadi pada kaum wanita, yaitu haid, istihadhah, dan nifas, merupakan masalah penting yang perlu dijelaskan dan diketahui hukumnya, perlu dipilah mana yang benar dan yang salah dari pendapat para ulama dalam masalah ini. Dan hendaknya yang menjadi sandaran dalam memperkuat dan memperlemah pendapat dalam hal tersebut adalah dalil dari Kitab dan Sunnah, karena keduanya merupakan sumber utama yang menjadi landasan dalam beribadah, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala kepada para hamba-Nya.

Baca Juga  Hukum-hukum Haid (Shalat,Puasa)

Juga, karena bersandar kepada Kitab dan Sunnah akan membawa kepada ketenangan jiwa, kebahagiaan dan kepuasan batin serta membebaskan diri dari tanggungan.

Sedangkan, selain Kitab dan Sunnah tidak dapat dijadikan hujjah, sebab yang sebenarnya hanyalah yang terdapat dalam firman Allah, sabda Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dan perkataan Ahli ilmu dari para shahabat, menurut pendapat yang kuat, dengan syarat tidak menyalahi apa yang ada dalam Kitab dan Sunnah, serta tidak bertentangan dengan perkataan shahabat yang lain.

Andaikata menyalahi apa yang ada dalam Kitab dan Sunnah, maka wajib diambil apa yang ada dalam Kitab dan Sunnah. Dan jika bertentangan dengan perkataan shahabat yang lain, maka perlu dilakukan tarjih di antara kedua pendapat tersebut dan diambil mana pendapat yang kuat. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya [An-Nisaa/4:59].

Dan risalah ringkas ini merupakan penjelasan tentang masalah yang mendesak tersebut, yakni darah kebiasaan kaum wanita dan hukum-hukumnya, yang pembahasannya meliputi:

Pasal 1 : Makna Haid dan Hikmahnya.
Pasal 2 : Usia dan Masa Haid.
Pasal 3 : Hal-hal Di Luar Kebiasaan Haid.
Pasal 4 : Hukum-hukum Haid.
Pasal 5 : Istihadhah dan Hukum-hukumnya.
Pasal 6 : Nifas dan Hukum-hukumnya.
Pasal 7 : Penggunaan alat Pencegah atau Perangsang Haid, Pencegah Kehamilan dan Penggugur Kandungan
_______
Thaharah (Bersuci, Mandi : Wajib, Haid, Nifas)

Baca Juga  Makna Haid dan Hikmahnya
  1. Home
  2. /
  3. A9. Wanita dan Keluarga...
  4. /
  5. Darah Kebiasaan Wanita