• Asyuro dan Pengakuan Kecintaan Kepada Al-Husain

  Asyuro dan Pengakuan Kecintaan Kepada Al-Husain

  ASYURO DAN PENGAKUAN KECINTAAN KEPADA AL-HUSAIN Cinta adalah fitrah (naluri) yang Allah Subhanahu wa Ta’ala fitrahkan kepada manusia. Lawannya adalah benci. Keduanya merupakan amalan hati yang berkaitan (erat) dengan ibadah dan taklif[1] di dalam Islam. Bahkan keduanya adalah tali iman yang paling kuat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits: قال رسول الله صلى الله عليه […]
 • Perayaan Berkabung Kaum Rafidhah (Syi’ah) di Hari Asyuro

  Perayaan Berkabung Kaum Rafidhah (Syi’ah) di Hari Asyuro

  PERAYAAN BERKABUNG KAUM RAFIDHAH (SYI’AH) DI HARI ASYURO Pertama : Kekhususan Hari Asyuro Dan Keutamaan MemuasainyaDijelaskan bahwa keutamaan Asyuro adalah hari dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta para pengikutnya dan menenggelamkan Fir’aun beserta para balatentaranya. Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi memuasai […]
 • Keutamaan Bulan Muharram dan Puasa Asyura

  Keutamaan Bulan Muharram dan Puasa Asyura

  KEUTAMAAN BULAN MUHARRAM DAN PUASA ASYURA Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Muhammad, penutup para nabi dan pemimpin para rasul. Juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Adapun selanjutnya: Sesungguhnya bulan Allah Muharram adalah bulan yang agung lagi penuh berkah. Ia adalah bulan pertama ditahun hijriah […]
 • Bid’ah-Bid’ah di Bulan Muharram

  Bid’ah-Bid’ah di Bulan Muharram

  BID’AH-BID’AH DI BULAN MUHARRAM Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Bid’ah Kesedihan Pada Rofidhah (Syi’ah) Pada hari kesepuluh dari bulan Muharram, yang dikenal dengan Asyuro, Allah Subhanahu wa Ta’ala memuliakan al-Husain bin Ali bin Abu Thalib (semoga Allah meridhoi keduanya) dengan kesyahidan, […]
 • Mahsyar, Sebuah Penantian yang Panjang

  Mahsyar, Sebuah Penantian yang Panjang

  MAHSYAR, SEBUAH PENANTIAN YANG PANJANG Segala puji hanya untuk Allah Ta’ala, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulallah Shalallahu’alaihi wa sallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Shubhanahu wa ta’alla semata yang tidak ada sekutu bagi -Nya, dan aku juga bersaksai bahwa Muhammad Shalallahu’alaihi wa sallam adalah seorang […]
 • Jembatan Antara Surga dan Neraka

  Jembatan Antara Surga dan Neraka

  JEMBATAN ANTARA SURGA DAN NERAKA Segala puji hanya untuk Allah Ta’ala, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Shubhanahu wa ta’alla semata yang tidak ada sekutu bagi -Nya, dan aku juga bersaksai bahwa Muhammad Shalallahu’alaihi wa sallam adalah […]
 • Haudh (Telaga) Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

  Haudh (Telaga) Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

  HAUDH (TELAGA) NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM  Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi -Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad […]
 • Kisah Nabi Ayyub Alaihissallam

  Kisah Nabi Ayyub Alaihissallam

  KISAH NABI AYYUB ALAIHISSALLAM Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi -Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan […]
 • Kesyirikan Kaumnya Nabi Ibrahim Alaihissallam

  Kesyirikan Kaumnya Nabi Ibrahim Alaihissallam

  KESYIRIKAN KAUMNYA NABI IBRAHIM ‘ALAIHIS SALLAM Kaumnya nabi Ibrahim ‘alaihi sallam bernama Shabi’ah[1]. Yang mana mereka mempunyai dua macam kesyirikan, dan keduanya masuk dalam syirik rububiyah dan uluhiyah. Adapun kesyirikan mereka dalam rububiyah ialah klaim mereka yang mengatakan kalau rajanya yang bernama Namrud bin Kuusy mempunyai hak rububiyah –dia adalah seorang yang lemah yang mengajak manusia […]
 • Tiga Kedustaan yang Dilakukan Nabi Ibrahim Alaihissalam

  Tiga Kedustaan yang Dilakukan Nabi Ibrahim Alaihissalam

  TIGA KEDUSTAAN YANG DILAKUKAN NABI IBRAHIM ALAIHISSALLAM Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulallahu Shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Nabi Ibrahim ‘alaihi sallam tidak pernah sama sekali berdusta dalam hidupnya kecuali tiga kali. Adapun dustanya yang kedua kali adalah berkaitan dengan Dzatnya Allah Shubhanahu wa ta’alla, yaitu yang telah tercantum dalam firman […]
 • Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alaihimassallam

  Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Alaihimassallam

  KISAH NABI IBRAHIM DAN NABI ISMAIL ALAIHIMASSALLAM Dari Ibnu Abas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata: “Ibrahim datang kepada Ummu Isma’il, sedangkan anaknya Isma’il pada saat itu masih dalam susuan. Sampai kemudian beliau membawanya ke Makkah dan membiarkan mereka berdua disisi al-Bait, tepatnya digundukan pas diatas air Zamzam, bagian atas masjid. Pada waktu itu Makkah tidak berpenghuni […]
 • Nabi Musa Alaihissallam dan Malaikat Maut

  Nabi Musa Alaihissallam dan Malaikat Maut

  NABI ADAM DAN MALAIKAT MAUT Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia bercerita: “Rasulallahu Shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Ketika Allah Ta’ala menciptakan Adam ‘alaihissalam, Allah Shubhanahu wa ta’alla mengusap punggungnya, lalu keluarlah dari punggungnya keringat yang dengannya Allah Shubhanahu wa ta’alla menciptakan anak keturunannya sampai hari kiamat kelak, dan menjadikan pada setiap orang mata […]
 • Nabi Musa dan Hidhir Alaihimassalam

  Nabi Musa dan Hidhir Alaihimassalam

  NABI MUSA DAN HIDHIR ALAIHIMASSALAM Di riwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab radhiyallahu ‘anhu, beliau menceritakan: “Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Pada suatu hari Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Isra’il. Maka ada di antara mereka yang bertanya; ‘Siapakah orang yang paling berilmu? Saya, jawab Musa. Maka Allah Shubhanahu wa ta’alla menegurnya, karena Musa […]
 • Musa dan Fir’aun

  Musa dan Fir’aun

  MUSA DAN FIR’AUN Segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan serta ampunan kepadaNya. Dan kami berlindung kepadaNya dari kejahatan diri dan keburukan prilaku kami. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tiada seorangpun yang mampu memberinya petunjuk dan barangsiapa yang disesatkannya maka tiada seorangpun yang menjadi penolong yang mampu memberinya petunjuk. Amma Ba’du […]
 • Berbakti Pada Kedua Orang Tua

  Berbakti Pada Kedua Orang Tua

  BERBAKTI PADA KEDUA ORANG TUA Segala puji hanya untuk Allah Ta’ala, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Shubhanahu wa ta’alla semata yang tidak ada sekutu bagi -Nya, dan aku juga bersaksai bahwa Muhammad Shalallahu’alaihi wa sallam adalah […]
 • Nasehat Bagi Wanita Muslimah

  Nasehat Bagi Wanita Muslimah

  NASEHAT BAGI WANITA MUSLIMAH Wahai para wanita yang sedang bertabarruj dengan mengunakan segala perhiasaan yang di milikinya di hadapan manusia bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah wahai perempuan yang biasa keluar kepasar tanpa menutupi tubuhnya dengan sempurna, dan siapa saja yang ikut campur baur bersama laki-laki, sehingga mereka bisa bebas memandangimu demikian pula engkau bisa memandangi […]
 • Beberapa Nasehat Untuk Wanita

  Beberapa Nasehat Untuk Wanita

  BEBERAPA NASEHAT UNTUK WANITA Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi -Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan -Nya.. Amma Ba’du: Allah subhanahu wa ta’ala […]
 • Kepada Ibu Muslimah

  Kepada Ibu Muslimah

  KEPADA IBU MUSLIMAH Segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah, para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti jalan dan petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Selanjutnya, saya tulis beberapa baris berikut ini untuk setiap ibu yang telah rela menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad Shallallahu […]
 • Beberapa Sebab Keselamatan Umat Islam

  Beberapa Sebab Keselamatan Umat Islam

  BEBERAPA SEBAB KESELAMATAN UMAT ISLAM Segala puji hannya bagi Allah Yang Maha Esa, yang telah menolong hamba -Nya, memuliakan tentara -Nya dan hanya Dia yang menghancurkan seluruh kelompok musuh….. Aku hanya memuji dan bersyukur kepada Allah semata, dan aku memohon taubat dan ampunan kepada -Nya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya […]
 • Bagaimana Setelah Haji?

  Bagaimana Setelah Haji?

  BAGAIMANA SETELAH HAJI? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada hamba-hamba-Nya, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, pemilik telaga dan kedudukan yang agung,  demikian pula keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka kepada jalan yang lurus, wa ba’du: Wahai saudaraku yang telah […]

Arsip Artikel Almanhaj: