Siapa Itu Wahhabi dan Apa Dakwahnya?

SIAPA ITU WAHHABI DAN APA DAKWAHNYA?

Pertanyaan
Saya baru masuk Islam, banyak orang memberitahu kepadaku agar menjauhi wahabi, siapakah mereka ? dan apa dakwahnya?

Jawaban
Alhamdulillah.

Seharusnya bagi orang muslim adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dan manhaj Salafus Shalih yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka ridwanallah alaihim ajmain. Mereka dinamakan Ahlus Sunah wal Jamaah. Dari kalangan para shahabat dan orang yang mengikutinya. Dan semua orang yang mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka dia termasuk bagiannya. Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya beliau membawa tauhid, dan menghilangkan kesyirikan. Berdakwah untuk beribadah kepada Allah saja tanpa lainnya.

Sementara perkataan Wahhabi, disematkan oleh kebanyakan orang kepada dakwah Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimy Al-Hanbali rahimahullah. Dakwahnya adalah menyebarkan dakwah tauhid yang murni, berhati-hati dari kesyirikan dengan segala macamnya. Seperti bergantung dengan mayit, pohon, bebatuan dan semisalnya.

Beliau rahimahullah dalam akidahnya sesuai dengan mazhab Salafus Shalih dan para Tabiin. Yang menunjukkan hal itu adalah dalam kitab dan fatwanya. Dan kitab pengikutnya dari anak-anaknya dan cucunya serta lainnya. Telah dicetak dan disebar luaskan di kalangan manusia. Dakwahnya sesuai dengan Kitabullah dan Sunah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.

Wahhabi bukan toriqah atau mazhab. Akan tetapi dakwah untuk tauhid. Memperbaharui dari syiar agama yang telah hilang. Seharusnya yang anda lakukan wahai penanya berhati-hati dari orang yang memberi peringatan kepadamu dari mengikuti kebenaran dan Salaful Ummah.

Baca Juga  Dakwah Salafiyyah dan Daulah Su'udiyyah

Penamaan secara umum kata ‘Wahhabi’ terhadap orang yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, dan berhati-hati darinya termasuk jalan orang bodoh dan terbelakang. Kami memohon kebaikan kepada Allah.

Wallahu a’lam

Disalin dari islamqa

  1. Home
  2. /
  3. A8. Politik Pemikiran Wahhabi
  4. /
  5. Siapa Itu Wahhabi dan...