Masuk Masjid Untuk Shalat Isya, Kemudian Lupa Belum Shalat Maghrib

Sembelihan Yang Tidak Sah Semblihan Tidak Disebutkan Nama Allah Hukum Awal Sembelihan Hukum Memakan Sembelihan Yang Tidak Tau Hukum Sembelihan Orang Kafir

MASUK MASJID UNTUK SHALAT ISYA, KEMUDIAN LUPA BELUM SHALAT MAGHRIB

Oleh
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan.
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa yang hendak dilakukan oleh seorang yang masuk masjid untuk shalat isya, kemudian ia ingat belum melaksanakan shalat maghrib?

Jawaban
Apabila engkau masuk masjid sedangkan didalamnya sedang dilaksanakan shalat isya kemudian engkau teringat belum shalat maghrib, maka hendaknya engkau ikut shalat berjama’ah dengan niat shalat maghrib, apabila imam mau berdiri ke rakaat ke empat, hendaklah engkau duduk tahiyat pada rakaat ke tiga dan menunggu imam kemudian salam bersamanya atau engkau langsung salam pada raka’at ketiga kemudian mengikuti imam untuk shalat isya dan tidak menjadi masalah adanya perbedaan niat antara imam dan makmum, ini menurut pendapatt alim ulama. Apabila engkau shalat maghrib sendiri kemudian shalat isya berjamaa’h tidak mengapa.

[Disalin dari kitab Majmu Fatawa Arkanil Islam, edisi Indonesia Majmu Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Akidah dan Ibadah, Penulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Penerjemah Furqon Syuhada dkk,Terbitan Pustaka Arafah]

Hukum Sembelih Yang Tidak Diketahui Pemiliknya Bahtsul Masail Tidak Diketahui Disembelih Hukum Makanan Yang Tidak Tau Disembelih Bagaimana