Rukun-Rukun Shalat

RUKUN-RUKUN SHALAT

Tidak sah shalat fardhu kecuali melaksanakan empat belas rukun, yaitu:

 1. Berdiri bagi yang mampu.
 2. Takbiratul ihram.
 3. Membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat kecuali ketika imam mengeraskan bacaan.
 4. Ruku’.
 5. I’tidal.
 6. Sujud atas tujuh anggota badan.
 7. Duduk antara dua sujud.
 8. Sujud kedua.
 9. Duduk untuk tahiyat akhir.
 10. Tahiyat akhir.
 11. Bershalawat kepada Nabi.
 12. Tumakninah (tenang dan diam sejenak).
 13. Berurutan antara semua rukun.
 14. Salam.

Hukum meninggalkan salah satu rukun shalat
Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas, maka shalatnya batal, apabila meninggalkan takbiratul ihram karena tidak tahu atau lupa, maka shalatnya juga tidak sah.

Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas karena lupa atau tidak tahu, maka ia harus mengulangnya selama belum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, jika tidak mengulang dan telah sampai pada rakaat berikutnya maka rakaat kedua dianggap sebagai rakaat pertama, dan rakaat sebelumnya batal, seperti orang yang lupa ruku’ lalu sujud, maka wajib baginya kembali ketika ia ingat kecuali jika ia telah sampai pada ruku’ dalam rakaat kedua, maka rakaat kedua menggantikan rakaat yang ia tinggalkan dan ia wajib sujud sahwi setelah salam.

Hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat
Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat bagi imam maupun shalat sendirian. Jika tidak membacanya maka rakaatnya batal, adapun makmum, ia membacanya dengan pelan dalam setiap rakaat. Ketika imam membacanya dengan keras, maka makmum harus mendengarkan bacaan imam dan boleh tidak membacanya.

[Disalin dari مختصر الفقه الإسلامي   (Ringkasan Fiqih Islam Bab : Ibadah العبادات ) Penulis : Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri  Penerjemah Team Indonesia islamhouse.com : Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif Lc. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. IslamHouse.com 2012 – 1433]

Baca Juga  Cara Mengqadha' Shalat