Dakwah Kepada Jalan Allah

BERDAKWAH KEPADA ALLAH

Dakwah Kepada Jalan Allah
Kebutuhan umat kepada agama ini seperti butuhnya jasad kepada ruh. Ketika jasad kehilangan ruh, maka jasad  tersebut ikut menjadi rusak dan busuk; begitu pula dengan umat ini, ketika dia kehilangan agamanya maka hancurlah umat ini.

Rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala itu luas meliputi segalanya, dan di antara rahmat (kasih sayang) Allah terhadap para hamba Nya adalah Dia mengutus para rasul, menurunkan kepada mereka kitab-kitab; supaya mengenal siapakah Tuhan mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka, siapakah yang menurunkan rezeki kepada mereka, dan dijelaskan pula kepada mereka apa-apa yang diridhai oleh Nya, menyerukan mereka agar menta’atiNya dan beribadah hanya kepada Nya dan tidak menyekutukan Nya (dengan sesuatu apapun). Dan Allah telah menyediakan pahala dan ganjaran bagi mereka yang taat, serta menyediakan siksaan bagi yang bermaksiat kepada-Nya.

فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ [النحل: ٣٦] 

Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatannya.” [An-Nahl’/16: 36].

Ketika keimanan umat manusia telah melemah dan terjerumus melaksanakan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus seorang rasul untuk menyeru mereka kepada tauhid dan mengesakan Nya dalam beribadah. Kemudian diikuti dengan mengutus rasul-rasul setelahnya, dan setiap rasul itu diutus kepada kaum-kaum tertentu, hingga Allah Subhanahu wa Ta’ala menutup nubuwah dan risalahNya (dengan mengutus) baginda nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Allah Subhanahu wa Ta’ala memilih Muhammad sebagai utusan Nya, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak bagi seluruh manusia, menyampaikan risalah, menunaikan amanat yang dibebankan kepadanya, menasehati umat, dan berjihad di jalan Allah, meninggalkan umat Islam dalam keadaan terang, siangnya sebagaimana malamnya, dan tidaklah orang yang berpaling (dari risalahnya) kecuali ia akan binasa

Baca Juga  Lemah-Lembut, Bersabar, Murah Hati

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah rasul yang terakhir dan paling mulia dari para nabi dan rasul lainnya, dan umat rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah umat yang terakhir dan paling unggul dari umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala menganugerahkan kepada umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ini tugasnya para nabi dan rasul (yaitu dakwah). Dan rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berdakwah di kawasan jaziroh arab, dalam jangka duapuluh tiga tahun. Dengan kemampuan yang dimilikinya beliau berdakwah, sehingga pada masa itu, agama Islam merata tersebar. Beliau memulai berdakwah dari keluarganya, kemudian sanak kerabatnya, lalu kaum-kaumnya, kepada penduduk mekkah dan sekitarnya, kemudian kepada bangsa arab secara keseluruhan. Dan kepada manusia semuanya; beliau menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam; lalu manusia berbondong-bondong masuk agama Islam.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ   [سبا: ٢٨] 

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” [Saba’/34: 28].

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ [الانبياء: ١٠٧] 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” [Al-Anbiya’/21: 107].

Sebab-sebab Hidayah
Di zaman nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam karena beberapa sebab, di antaranya:

  1. Ajakan yang dilakukan secara lisan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyeru kepada Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya untuk masuk Islam, dan mereka pun (menyambut dengan) masuk Islam –semoga Allah meridhai mereka
  2. Dengan mengajarkan Islam (ta’lim), sebagaimana Umar Radhiyallahu anhu yang dikasih hidayah karena terpengaruh oleh bacaan Al-Qur’an yang didengar dan dibaca di rumah saudarinya; Fatimah bersama suaminya Sa’id bin Zaid dan Khabab bin Al-Arat (semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala meridhai mereka). Di mana pada saat itu, mereka semua sedang belajar Al Quran. Dan sebagaimana masuk Islamnya Usaid bin Hudhair dan Sa’ad bin Mu’adz (semoga Allah meridhai mereka berdua) dalam halaqah ta’lim yang dibimbing oleh Mush’ab bin Umair (semoga Allah meridhai-Nya) di Madinah.
  3. Dengan (pemandangan saat mendirikan) suatu ibadah. Hindun binti Utbah masuk Islam setelah dia melihat orang-orang muslim sholat pada tahun kemenangan yaitu tahun pembukaan Makkah, begitu pula dengan Islamnya Tsumamah bin Atsal al hanafi (semoga Allah meridhainya) yang masuk Islam di Mesjid Nabawi, karena terpengaruh oleh pemandangan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang muslim dan lain sebagainya.
  4. Dengan berinfaq dan sikap dermawan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada tahun pembukaan kota Mekah memberikan harta yang sangat banyak kepada Shofwan bin Umayyah, Muawiyah dan yang lainnya, sehingga mereka masuk Islam, sebagaimana masuk Islamnya seorang lelaki yang diberi kambing pada sebuah tempat di antara dua gunung, akhirnya dengan masuk Islamnya lelaki tersebut maka kaumnyapun ikut masuk Islam.
Baca Juga  Berdakwah Atau Menyeru Manusia Adalah Kewajiban Umat

Berdakwah Atau Menyeru Manusia Adalah Kewajiban Umat

[Disalin dari مختصر الفقه الإسلامي   (Ringkasan Fiqih Islam Bab : Dakwah Kepada Allah Azza wa Jalla كتاب الدعوة إلى الله). Penulis Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri.  Penerjemah Team Indonesia islamhouse.com : Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif Lc. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. IslamHouse.com 2012 – 1433]

  1. Home
  2. /
  3. A8. Ringkasan Fiqih Islam...
  4. /
  5. Dakwah Kepada Jalan Allah