Waktu-Waktu Shalat Yang Makruh

WAKTU-WAKTU SHALAT YANG MAKRUH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Aku dengar ada beberapa waktu siang hari yang dimakruhkan untuk melakukan shalat, apa sebabnya ..? Jawaban. Memang ada beberapa waktu makruh untuk shalat ; sehabis waktu Fajar (Subuh) sehingga matahari mencapai tinggi 1 (satu) meter (setumbak), yakni

Taat Yang Wajib Dalam Al-Qur’an Dan Al-Hadits Adalah Ketaatan Kepada Para Pemimpin Kaum Muslimin

AL-BAI’AH BAINA AS-SUNNAH WAL AL-BID’AH ‘INDA AL-JAMA’AH AL-ISLAMIYAH [BAI’AT ANTARA SUNNAH DAN BI’DAH 2/9] Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid PENGANTAR [2/3] Saya berkata, “Di bawah ini adalah manhaj yang ilmiah dan benar yang wajib untuk diikuti, dan menapakinya agar terwujud kesatuan wawasan di antara kaum muslimin. Bukan manhaj tambal sulam, karena yang demikian

Pernikahan Seorang Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab Di Gereja

PERNIKAHAN SEORANG MUSLIM DENGAN WANITA AHLI KITAB DI GEREJA Oleh Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Ifta ditanya : “Apakah boleh seorang muslim meresmikan pernikahannya dengan wanita ahli kitab di dalam gereja dengan ditangani oleh pendeta, sementara akad nikahnya sudah dilakukan di Kantor Urusan Pernikahan Inggris ?” Jawaban. Tidak boleh bagi seorang muslim

Hukum Shalat Dan Puasa Bagi Wanita Haidh

HUKUM SHALAT DAN PUASA BAGI WANITA HAIDH Oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan Pertanyaan Syaikh Shalih Al-Fauzan ditanya : Apa hukum shalat dan puasa yang dilakukan oleh wanita yang sedang haidh .? Jawanan Haram bagi wanita itu untuk melaksanakannya. Shalat dan puasa yang ia kerjakan tidak sah berdasarkan sabda Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ

Pembelaan Terhadap Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albany Dari Kedustaan Hasan Ali As-Saqqof

PEMBELAAN TERHADAP AL-IMAM AL-MUHADDITS AL-ALBANY DARI KEDUSTAAN HASAN ALI AS-SAQQOF DAN PENDUKUNGNYA Oleh Abu Salma al-Atsary at-Tirnaatiy Tulisan merupakan bantahan terhadap syubuhat yang dilontarkan oleh fanatikus Hizbut Tahrir yang menyerang ahlus sunnah dan salafiyin yang disebarkan oleh Muhammad Lazuardi al-Jawi dan al-Mujaddid (baca : al-Mudzabdzab) yang memuntahkan muntahan busuk di dalam forum http://www.gemapembebasan.or.id (baca :

Syarat Iqomatul Hujjah Dalam Tabdi’

SYARAT IQOMATUL HUJJAH DALAM TABDI’ Oleh Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali Ditanya Syaikhuna al-Allamah Rabi’ bin Hadi -hafidhahullahu- tentang masalah syarat iqomatul hujjah dalam tabdi’ sebagai berikut : Syaikhana hafidhakumullah, ada sebuah pertanyaan yang beredar di tengah-tengah thullabul ‘ilm, yakni apakah dalam perkara tabdi’ terhadap orang yang jatuh kepada sebuah perkara bid’ah atau beberapa bid’ah

Wajibkah Mengqadha Shalat-Shalat Yang Ditinggalkan Selama Masa Haid

WAJIBKAH MENGQADHA SHALAT-SHALAT YANG DITINGGALKAN SELAMA MASA HAIDH, DAN BOLEHKAH SEKEDAR MEMBASUH RAMBUT SAJA KETIKA HAID Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya : Apakah diwajibkan bagi seorang wanita untuk mengqadha shalat yang ia tinggalkan selama masa haidh dan bolehkah baginya sekedar membasuh rambut ketika haidh .? Jawaban Wanita haidh tidak

Apakah Perbedaan Antara Qadha Dan Qadar ?

PERBEDAAN QADHA’ DAN QADAR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin ditanya : “Apakah perbedaan antara Qadha’ dan Qadar?” Jawaban. Para ulama’ berbeda pendapat tentang perbedaan antara kedua istilah tersebut. Sebagian mengatakan bahwa Qadar adalah kententaun Allah sejak zaman azali (zaman yang tak ada awalnya), sedangkan Qadha’ adalah ketetapan Allah

Al-Bai’ah Baina As-Sunnah Wal Al-Bid’ah ‘Inda Al-Jama’ah Islamiyah

AL-BAI’AH BAINA AS-SUNNAH WAL AL-BID’AH ‘INDA AL-JAMA’AH AL-ISLAMIYAH [BAI’AT ANTARA SUNNAH DAN BID’AH 1/9] Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid MUKADIMAH Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kita memuji-Nya, dan minta tolong kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa dan kejelekan amal-amal kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang

Shalat Musafir

SHALAT MUSAFIR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Seseorang pergi ke Mekkah pada sepuluh hari terakhir Ramadlan, maka bolehkah baginya berbuka puasa, mengqashar shalat dan meninggalkan sunnat rawatib..? Jawaban. Orang yang pergi ke Mekkah di sepuluh hari terakhir Ramadlan, maka ia berada dalam hukum orang yang sedang