Raih Keamanan Dengan Iman Dan Do’a

RAIH KEAMANAN DENGAN IMAN DAN DO'A Keamanan adalah dambaan dan harapan semua orang dari berbagai kalangan serta professi, dimanapun dan kapanpun. Kepada Negara, pejabat negara, guru, pelajar, para pelaku bisnis, nelayan, petani dan lain sebagainya membutuhkan keamanan dan situasi untuk merealisasikan tujuan masing-masing.  Untuk itu, pikiran dicurahkan [...]

Read more

Ibu Mertua Yang Emosional

IBU MERTUA YANG EMOSIONAL Redaksi Yth Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu’alikum. Saya pelanggan As Sunnah sudah tiga tahun. Masalah ana, ibu [...]

Prioritas Dalam Dakwah

PRIORITAS DALAM BERDAKWAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Mana yang seharusnya diprioritaskan dalam lingkup [...]

Hukum Meremehkan Shalat

HUKUM MEREMEHKAN SHALAT Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Banyak di antara orang-orang sekarang [...]

Sumpah Dalam Jual Beli, Padahal Ucapannya Bohong

SUMPAH DALAM JUAL BELI, PADAHAL UCAPANNYA BOHONG Oleh Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah [...]

Tutupi Keburukan Masa Lalu!

TUTUPI KEBURUKAN MASA LALU! Pertanyaan. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika baru beberapa hari menikah, kami mengalami konflik. Masalahnya, karena [...]

Sunnah-Sunnah Shalat : Sunnah Perbuatan

TATA CARA SHALAT Oleh Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi 2. Sunnah-Sunnah Perbuatan: a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram Begitupula ketika [...]

Obrolan Pemuda Dan Pemudi Yang Belum Nikah Via Telepon

OBROLAN  PEMUDA DAN PEMUDI YANG BELUM NIKAH VIA TELEPON Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Pertanyaan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya : [...]

Mendidik Anak-Anak Untuk Menghafal Al-Qur’an

MENDIDIK ANAK-ANAK UNTUK MENGHAFAL AL-QUR’AN Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Pertanyaan. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya : [...]

Menghindari Godaan Wanita Teman Kencan

MENGHINDARI GODAAN WANITA TEMAN KENCAN Redaksi Yth Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh, saya sangat takut akan azab Allah tentang zina. Bolehkah saya [...]

Istri Memusuhi Ibu?

ISTRI MEMUSUHI IBU? Redaksi Yth Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mempunyai problem, tetapi memang akar permasalahannya cukup panjang untuk diutarakan [...]

Menggantungkan Do’a Dengan Kehendak

MENGGANTUNGKAN DO’A DENGAN KEHENDAK Oleh Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih Sebagian orang ada yang berdo’a : “Semoga Allah memasukkan kita semua ke [...]

Hukum Rokok, Menjual Dan Memperdagangkannya, Perdagangan Kaset Video

HUKUM ROKOK, MENJUAL DAN MEMPERDAGANGKANNYA Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah hukum [...]

Pengertian Bid’ah Menurut Syari’at

PENGERTIAN BID’AH MENURUT SYARI’AT Oleh Muhammad bin Husain Al-Jizani Banyak sekali hadits-hadits nabawi yang mengisyaratkan makna syar'i dari kata bid'ah, di [...]

Metodologi Dakwah

METODOLOGI DAKWAH Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Pertanyaan. Syaikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya : Apakah metode dakwah dibatasi dengan [...]

Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dalam Beramar Ma’ruf Nahi Mungkar

MANHAJ AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH DALAM BERAMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Pertanyaan : Syaikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya : [...]

Hukum Orang Yang Menganggap Manhaj Ahlus Sunnah Tidak Layak Diterapkan Sekarang Ini

HUKUM ORANG YANG MENGANGGAP MANHAJ AHLUS SUNNAH TIDAK LAYAK DITERAPKAN SEKARANG INI. Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Pertanyaan. Syaikh Salih bin Fauzan [...]

Shalat Jum’at

SHALAT JUM'AT Oleh Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi Melaksanakan shalat Jum’at adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim, kecuali lima orang: hamba sahaya, [...]

Istinja Dan Adab-Adab Buang Hajat : Berbicara Ketika Buang Hajat?

ISTINJA DAN ADAB-ADAB BUANG HAJAT-2/3- Oleh Syaikh Abdul Aziz Muhammad As-Salman Pertanyaan. Bagaimana hukum berbicara ketika kondisi buang hajat dan apa [...]

Fiqhul Waqi’ (Memahami Realita Ummat)

FIQHUL WAQI' [MEMAHAMI REALITA UMMAT] Oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, kami memujiNya, memohon [...]

Menguburkan Mayat Di Dalam Masjid

MENGUBURKAN MAYAT DI DALAM MASJID Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tanya : Tentang hukum [...]

Tinggal Di Lingkungan Pelaku Kesyirikan

TINGGAL DI LINGKUNGAN PELAKU KESYIRIKAN Oleh Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta Pertanyaan. Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Seorang [...]

Syi’ah : Apakah Perkataan Para Imam Terdahulu Dan Belakangan Tentang Rafidhah (Syi’ah) ?

APAKAH PERKATAAN PARA IMAM TERDAHULU DAN BELAKANGAN TENTANG RAFIDHAH (SYI'AH) ?-13/13- Disusun oleh Abdullah bin Muhammad As Salafi Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah [...]

Sumpah Dalam Jual Beli Jika Pelakunya Seorang Yang Jujur

SUMPAH DALAM JUAL BELI JIKA PLEKAUNYA SEORANG YANG JUJUR Oleh Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts [...]

Nama-Nama Dan Sifat Ahlus Sunnah

NAMA-NAMA DAN SIFAT AHLUS SUNNAH Oleh Syaikh Dr Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani 1. Ahlus Sunnah wal Jama’ah Mereka adalah orang-orang yang mengikuti gaya hidup [...]

Apa Dasar Pijak Ekonomi Islam ?

APA DASAR PIJAK EKONOMI ISLAM ? Oleh Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya : [...]

Hukum Memanjangkan Celana Tanpa Sombong Dianggap Suatu Yang Haram Atau Tidak ?

HUKUM ISBAL (MENURUNKAN PAKAIAN DIBAWAH MATA KAKI) Oleh Syaikh Abdullah Bin Jarullah Al-Jarullah HUKUM MEMANJANGKAN CELANA TANPA SOMBONG DIANGGAP SUATU YANG HARAM ATAU [...]

Memohon Dan Berdo’a Kepada Selain Allah

MEMOHON DAN BERDOA KEPADA SELAIN ALLAH Oleh Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta Pertanyaan. Lajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Apakah [...]

Mengupah Pembaca Al-Qur’an Untuk Si Mayat

MENGUPAH PEMBACA AL-QUR'AN UNTUK SI MAYAT Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tanya tentang hukum [...]

Ketidak Hafalannya Atas Al-Qur’an Dima’afkan

KETIDAK HAFALANNYA ATAS AL-QUR’AN DIMA’AFKAN Oleh Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta Pertanyaan. Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta [...]

Hukum Memanjangkan Celana Di Bawah Mata Kaki

HUKUM ISBAL (MENURUNKAN PAKAIAN DIBAWAH MATA KAKI) Oleh Syaikh Abdullah Bin Jarullah Al-Jarullah HUKUM MEMANJANGKAN CELANA DI BAWAH MATA KAKI Pertanyaan: Syaikh Abdul [...]