Qadha Enam Hari Puasa Ramadhan Di Bulan Syawwal, Apakah Mendapat Pahala Puasa Syawwal Enam Hari?

MENGQADHA ENAM HARI PUASA RAMADHAN DI BULAN SYAWWAL, APAKAH MENDAPAT PAHALA PUASA SYAWWAL ENAM HARI? Oleh Syaikh Abdullah bin Jibrin Pertanyaan Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya : Jika seorang wanita berpuasa enam hari di bulan Syawwal untuk mengqadha puasa Ramadhan, apakah ia mendapat pahala puasa enam hari Syawwal ? Jawaban Disebutkan dalam [...]

Read more

Nama-Nama Dan Sifat Allah Termasuk Aqidah

NAMA-NAMA DAN SIFAT-SIFAT ALLAH TERMASUK AQIDAH Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Pertanyaan Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya : Apakah pengetahuan [...]

Berlebihan Dalam Berdo’a

BERLEBIHAN DALAM BERDO’A Oleh Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. “Artinya : Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan [...]

Pasal Kedelapan : Dari Jenis Binatang Apakah Binatang Bumi Tersebut?

Pasal Kedelapan KELUARNYA BINATANG DARI PERUT BUMI Oleh Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil 2. Dari Jenis Binatang Apakah Binatang Bumi Tersebut? Para ulama [...]

Bekerja Di Bank Dan Transaksi Yang Ada Di Dalamnya

BEKERJA DI BANK DAN TRANSAKSI YANG ADA DI DALAMNYA Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah [...]

Fenomena Tahdzir, Cela-Mencela Sesama Ahlus Sunnah Dan Solusinya

FENOMENA TAHDZIR, CELA-MENCELA SESAMA AHLUS SUNNAH DAN SOLUSINYA Oleh Syaikh Abdul Muhsin Bin Hamd Al-‘Abbad Al-Badr Pada masa sekarang ini, ada sebagian [...]

Isteri Meminta Talak Karena Suami Pecandu Narkoba, Impoten Dan Mandul

ISTRI MEMINTA TALAK KARENA SUAMI PECANDU NARKOBA Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa [...]

Hukum Memukul Murid Untuk Tujuan Mendidik, Berdirinya Murid Menghormati Guru, Hukum Cium Tangan

HUKUM MEMUKUL ANAK MURID UNTUK TUJUAN MENDIDIK Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apa hukum [...]

Mengusap Khuff (Sepatu Yang Menutup Mata Kaki)

KITAB THAHARAH (PERIHAL BERSUCI) Oleh Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi 2. Mengusap Khuff (Sepatu Yang Menutup Mata Kaki) Al-Imam an-Nawawi rahimahulla [...]

Propaganda Yang Dilancarkan Pada Separuh Awal Abad Empat Belas Hijriyah

TINJAUAN HISTORIS TEORI PENYATUAN AGAMA DAN BEBERAPA KASUS YANG BERKAITAN DENGANNYA-3/6- Oleh Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid [3] PROPAGANDA YANG DILANCARKAN [...]

Zakat Bangunan, Toko Dan Tanah

ZAKAT BANGUNAN, TOKO DAN TANAH Oleh Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta Pertanyaan. Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Saya [...]

Apakah Makruh Menamakan Nasikah Dengan Aqiqah?

APAKAH MAKRUH MENAMAKAN NASIKAH DENGAN AQIQAH? Oleh Salim bin Ali bin Rasyid Asy-Syubli Abu Zur'ah Muhammad bin Khalifah bin Muhammad Ar-Rabah Terjadi perbedaan [...]

Hak-Hak Al-Bara’

Ketiga belas AL-WALA’ WAL BARA’ Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas F. Hak-Hak al-Bara’ [1] Ahlus Sunnah memandang bahwa dalam al-bara’ (berlepas [...]

Propaganda Kepada Teori Penyatuan Agama Setelah Berakhirnya Tiga Kurun Yang Utama

TINJAUAN HISTORIS TEORI PENYATUAN AGAMA DAN BEBERAPA KASUS YANG BERKAITAN DENGANNYA-2/6- Oleh Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid [2] PROPAGANDA KEPADA TEORI [...]

Menjual Sesuatu Yang Haram

MENJUAL SESUATU YANG HARAM Oleh Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya : [...]

52-53. Penaklukan Konstantinopel. Munculnya Al-Qahthani

TANDA-TANDA KECIL KIAMAT Oleh Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil 52. PENAKLUKAN KOSTANTINOPEL [1] Dan di antara tanda-tanda Kiamat adalah penaklukan kota [...]

Sunnah Adalah Kenikmatan

SUNNAH ADALAH KENIKMATAN Oleh Syaikh Dr Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani Kenikmatan itu ada dua : Kenikmatan yang umum dan Kenikmatan yang terikat. 1. [...]

Tinjauan Historis Teori Penyatuan Agama Dan Beberapa Kasus Yang Berkaitan Dengannya

TINJAUAN HISTORIS TEORI PENYATUAN AGAMA DAN BEBERAPA KASUS YANG BERKAITAN DENGANNYA -1/6- Oleh Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid Teori ini sebenarnya berasal [...]

Batasan Tasyabbuh, Menyerupai Orang-Orang Kafir

BATASAN TASYABBUH, MENYERUPAI ORANG-ORANG KAFIR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa [...]

Sunnah-Sunnah Shalat : Sunnah Ucapan

TATA CARA SHALAT Oleh Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi D. Sunnah-Sunnah Shalat Sunnah-sunnah shalat terbagi dua; sunnah ucapan dan sunnah perbuatan. 1. [...]

Keadaan Salafush Shalih Di Malam Hari (2)

BEBERAPA GAMBARAN MENGENAI QIYAAMUL LAIL Oleh Muhammad bin Suud Al-Uraifi Keadaan Salafush Shalih di Malam Hari 8. Imam Abu Hanifah rahimahullah Jika seseorang [...]

Pasal Kesembilan : Tempat Keluarnya Api, Cara Api Tersebut Mengumpulkan Manusia

Pasal Kesembilan API YANG MENGUMPULKAN MANUSIA Oleh Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil Dan di antara tanda-tanda Kiamat adalah keluarnya api yang sangat [...]

Pasal Kesembilan : Bumi Tempat Berkumpul, Mahsyar Ini Terjadi di Dunia

Pasal Kesembilan API YANG MENGUMPULKAN MANUSIA Oleh Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil 3. Bumi Tempat Berkumpul Pada akhir zaman manusia digiring ke Syam, [...]

Pengertian Al-Wasath Dalam Agama

PENGERTIAN AL-WASATH DALAM AGAMA Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apakah yang dimaksud [...]

Urgensi Penutup Wajah Bagi Wanita

URGENSI PENUTUP WAJAH BAGI WANITA Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Dari Abdul Aziz bin Abdullah, kepada saudara yang terhormat, semoga Allah [...]

Bersumpah Atas Nama Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

BERSUMPAH ATAS NAMA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : [...]

Belum Shalat Maghrib Padahal Sudah Iqamat Shalat Isya

BELUM SHALAT MAGHRIB PADAHAL SUDAH IQAMAT SHALAT ISYA Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan Pada suatu hari saya masuk ke sebuah masjid dan saat itu [...]

Orang Yang Marah Bila Ditimpa Musibah

ORANG YANG MARAH BILA DITIMPA MUSIBAH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya : "Tentang orang [...]

Jual Beli Dengan Orang Kafir Sementara Ada Pedagang Muslim

JUAL BELI DENGAN ORANG KAFIR SEMENTARA ADA PEDAGANG MUSLIM Oleh Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts [...]

Bolehnya Orang Lain Mengurusi Sembelihan Nasikah [Aqiqah], Walimah Nasiqah [Aqiqah]

BOLEHNYA ORANG LAIN MENGURUSI SEMBELIHAN NASIKAH (AQIQAH) Oleh Salim bin Ali bin Rasyid Asy-Syubli Abu Zur'ah Muhammad bin Khalifah bin Muhammad [...]

Perpecahan Adalah Bentuk Perselisihan Yang Lebih Tajam Tidak Semua Perselisihan Merupakan Perpecahan

SEBAB-SEBAB PERPECAHAN-1/5- Oleh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-'Aql Seandainya kita berusaha menelusuri sebab-sebab perpecahan sejak awal mula perpecahan itu [...]