Rumah Dan Peranan Pentingnya Dalam Pendidikan Umat

RUMAH DAN PERANAN PENTINGNYA DALAM PENDIDIKAN UMAT Oleh Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin, MA Rumah memainkan peranannya yang sangat penting dalam pendidikan  umat. Ia merupakan unit instusi pertama dan merupakan lembaga pendidikan pertama bagi masyarakat di mana hubungan antar individu di dalamnya merupakan salah satu jenis hubungan antar individu yang [...]

Read more

Syi’ah : Apa Aqidah Raj’ah Dan Taqiyah Yang Diimani Oleh Orang Rafidhah ?

APA AQIDAH RAJ'AH YANG DIIMANI OLEH ORANG RAFIDHAH ?-7/13- Disusun oleh Abdullah bin Muhammad As Salafi. Orang Rafidhah telah membuat bid'ah raj'ah, berkata Al [...]

Perbedaan Antara Ikhtilaf (Perselisihan) Dan Iftiraq (Perpecahan)

PERBEDAAN ANTARA IKHTILAF(PERSELISIHAN) DAN IFTIRAQ (PERPECAHAN) Oleh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-'Aql Membedakan antara perpecahan dan perselisihan termasuk [...]

Makna Iftiraq (Perpecahan Umat)

MAKNA IFTIRAQ (PERPECAHAN UMAT) Oleh Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-'Aql MUKADIMAH Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memujiNya, memohon [...]

Hukum Suami Yang Memukul Isterinya Dan Mengambil Hartanya Dengan Paksa

HUKUM SUAMI YANG MEMUKUL ISTERINYA DAN MENGAMBIL HARTANYA DENGAN PAKSA Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih [...]

Melihat Perempuan Yang Dilamar

MELIHAT PEREMPUAN YANG DILAMAR Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Diantara faktor [...]

Bila Si Kecil Sulit Makan

BILA SI KECIL SULIT MAKAN Sulit makan merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai pada anak. Orang tua sering dibuat bingung dan khawatir dengan sikap buah hatinya [...]

Masalah Yang Sering Dihadapi Ibu Menyusui

MASALAH YANG SERING DIHADAPI IBU MENYUSUI Menyusui merupakan aktivitas yang sangat penting bagi ibu maupun bayinya. Dalam proses menyusui, terjadi hubungan yang erat [...]

Pendarahan Setelah Melahirkan

PENDARAHAN SETELAH MELAHIRKAN Sungguh berat menjadi seorang ibu. Saat mengandung, dia bersusah payah, lebih-lebih ketika menghadapi persalinan, memperjuangkan si buah [...]

Mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam

MENGENAL NABI NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau adalah Muhammad bin 'Abdullah, bin 'Abdul Muthallib, bin [...]

Hak Ibu Lebih Besar Dari Pada Hak Ayah

HAK IBU LEBIH BESAR DARI PADA HAK AYAH Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa Ta'alaa berfirman [...]

Salaf Dan Salafiyah Secara Bahasa Istilah Dan Periodisasi Zaman

SALAF DAN SALAFIYAH SECARA BAHASA ISTILAH DAN PERIODISASI ZAMAN Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilaaly Saya menginginkan orang yang berjalan di atas [...]

Hukum Orang Yang Meninggalkan Shalat

HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Apa yang harus [...]

Membagikan Harta Warisan Ketika Pemiliknya Masih Hidup

MEMBAGIKAN HARTA WARISAN KETIKA PEMILIKNYA MASIH HIDUP Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : [...]

Kedudukan Hadits Tujuh Puluh Tiga Golongan Umat Islam

KEDUDUKAN HADITS “TUJUH PULUH TIGA GOLONGAN UMMAT ISLAM” Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas MUQADDIMAH Akhir-akhir ini kita sering dengar ada beberapa [...]

Hukum Razam Bagi Pezina

HUKUM RAJAM BAGI PEZINA Pertanyaan Seorang gadis –yang karena kekhilafannya- berzina dengan seorang laki-laki. Tetapi kemudian menyatakan sungguh-sungguh bertaubat dan [...]

Latar Belakang Munculnya Bid’ah

LATAR BELAKANG YANG MENYEBABKAN MUNCULNYA BID'AH Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Tidak diragukan lagi bahwa berpegang teguh dengan [...]

Hukum Orang Yang Tidak Percaya Bahwa Al-Qur’an Mengandung Penawar

HUKUM ORANG YANG TIDAK PERCAYA BAHWA AL-QUR'AN MENGANDUNG PENAWAR Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin Pertanyaan Syaikh Abdullah bin Abdurahman Al-Jibrin [...]

Hukum Berobat Kepada Dukun

HUKUM BEROBAT KEPADA DUKUN Oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta. Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Saya menikah [...]

Menikahnya Gadis Remaja Itu Lebih Penting Daripada Melanjutkan Studi

MENIKAHNYA GADIS REMAJA ITU LEBIH PENTING DARIPADA MELANJUTKAN STUDI Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih [...]

Peristiwa Hilfu al Fudhul

PERISTIWA HILFU AL FUDHUL Peristiwa in terjadi pada bulan Dzulqa’dah tahun kedua puluh sebelum kenabian,[1] tepatnya empat bulan[2] setelah selesai dari perang Fijaar [...]

Hukum Haji Bagi Orang Yang Shalat Kemudian Meninggalkannya

HUKUM HAJI BAGI ORANG YANG SHALAT KEMUDIAN MENINGGALKANNYA Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin [...]

Hukum Haji Bagi Orang Yang Tidak Shalat, Orang Meinggal Tidak Shalat Tidak Boleh Digantikan Hajinya

HUKUM HAJI BAGI ORANG YANG TIDAK SHALAT Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apa hukum haji orang yang tidak [...]

Syi’ah : Apa Aqidah Orang Rafidhah Terhadap Para Imam Mereka ?

APA AQIDAH ORANG RAFIDHAH TERHADAP PARA IMAM MEREKA ?-6/13- Disusun oleh Abdullah bin Muhammad As Salafi Rafidhah mendakwakan kema'suman (terjaga dari dosa) [...]

Nasehat Untuk Jalan Kebangkitan Islam

NASEHAT UNTUK JALAN KEBANGKITAN ISLAM Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilaaly [1]. Kenyataan umat Islam sekarang telah disifatkan dengan [...]

Pengertian Bid’ah, Macam-Macam Bid’ah Dan Hukum-Hukumnya

PENGERTIAN BID'AH MACAM-MACAM BID'AH DAN HUKUM-HUKUMNYA Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan PENGERTIAN BID'AH Bid'ah menurut bahasa, diambil dari [...]

Ringkasan Cara Pelaksanaan Jenazah

RINGKASAN CARA PELAKSANAAN JENAZAH Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Tulisan ini hanya ringkasan dan tidak memuat dalil-dalil semua permasalahan secara [...]

Usia Ideal Menikah

USIA IDEAL MENIKAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Berapa usia ideal untuk menikah [...]

Batasan Wasiat Dengan Sepertiga Bagian Warisan

BATASAN WASIAT DENGAN SEPERTIGA BAGIAN WARISAN Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Kenapa [...]

Hikmah Adanya Kemaksiatan Dan Kekufuran

HIKMAH ADANYA KEMAKSIATAN DAN KEKUFURAN Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya : [...]

Realita Kebangkitan Islam

REALITA KEBANGKITAN ISLAM Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin 'Ied Al-Hilaaly Mulailah kaum muslimin sadar setelah melihat kenyataan pahit, negeri yang [...]