Rumah Dan Peranan Pentingnya Dalam Pendidikan Umat

RUMAH DAN PERANAN PENTINGNYA DALAM PENDIDIKAN UMAT Oleh Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin, MA Rumah memainkan peranannya yang sangat penting dalam pendidikan  umat. Ia merupakan unit instusi pertama dan merupakan lembaga pendidikan pertama bagi masyarakat di mana hubungan antar individu di dalamnya merupakan salah satu jenis hubungan antar individu yang [...]

Read more

Keringanan Berdzikir Kepada Allah Bagi Wanita Haid

KERINGANAN BERDZIKIR KEPADA ALLAH BAGI WANITA HAID Oleh Amr bin Abdul Mun'im Salim Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim [...]

Pandangan Imam Al-Baihaqi Tentang Berhujjah Dengan As-Sunnah

PANDANGAN IMAM AL-BAIHAQI TENTANG BERHUJJAH DENGAN AS-SUNNAH DAN BANTAHAN TERHADAP MEREKA YANG BERHUJJAH DENGAN AL-QUR'AN SAJA Oleh Al-Hafizh Al-Imam [...]

Makna Haid Dan Hikmahnya

MAKNA HAID DAN HIKMAHNYA Oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin 1. MAKNA HAID Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Dan menurut istilah [...]

Pesan Dan Wasiat Penting Untuk Jama’ah Haji Dan Umrah

PESAN DAN WASIAT PENTING UNTUK JAMAAH HAJI DAN UMRAH Jama'ah haji yang budiman. Kami panjatkan puji kepada Allah, yang telah melimpahkan taufiq kepada anda sekalian [...]

Permasalahan Adzab Kubur

PERMASALAHAN ADZAB KUBUR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan : Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Apakah adzab kubur itu menimpa [...]

Ba’iat Dengan Berbagai Macamnya Tidak Diberikan Kecuali Kepada Khalifah Kaum Muslimin

AL-BAI'AH BAINA AS-SUNNAH WAL AL-BID'AH 'INDA AL-JAMA'AH AL-ISLAMIYAH [BAI'AT ANTARA SUNNAH DAN BID'AH] Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Bagian Keenam dari [...]

Hukum Ridha’ Terhadap Qadar

HUKUM RIDHA' TERHADAP QADAR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya : "Bagaimana hukum [...]

Kriteria Bid’ah

KRITERAI BID’AH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa pengertian bid'ah dan apa [...]

Tawakal Melindungi Diri dari Penyakit Ujub Dan Takabur

TAWAKAL MELINDUNGI DIRI DARI PENYAKIT UJUB DAN TAKABUR Oleh Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji Sesungguhnya penyakit yang paling besar serta mematikan yang [...]

Hukum Mengusahakan Berziarah Ke Kuburan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

HUKUM MENGUSAHAKAN BERZIARAH KE KUBURAN NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Pertanyaan: Syaikh Abdullah bin [...]

Perbedaan Nabi Dan Rasul

PERBEDAAN NABI DAN RASUL Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : 'Apakah terdapat perbedaan antara [...]

Hakimiyah Termasuk Pelengkap Dakwah Politik

PENGGUNAAN KATA HAKIMIYAH TERMASUK PELENGKAP DAKWAH POLITIK Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : "Wahai [...]

Apa Hukumnya Merayakan Maulid Nabi ?

APA HUKUMNYA MERAYAKAN MAULID NABI ? Oleh Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani (1173-1250H) PENDAHULUAN EDITOR Bismillahi- [...]

Aqiqah, Bagaimana Cara Menghitung Hari Ketujuh?

AQIQAH Oleh Ummu Salamah As-Salafiyah Dari Yusuf bin Mahak bahwa mereka pernah masuk menemui Hafshah binti ‘Abdirrahman, lalu mereka bertanya kepadanya tentang [...]

Islam Dan Iman, Apa Bedanya ?

ISLAM DAN IMAN, APA BEDANYA ? Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Apa definisi Iman itu dan apa [...]

Ketaatan Kepada Amirul Mukminin Muncul Dari Ba’iat Yang Hanya Diberikan Kepadanya Saja

AL-BAI'AH BAINA AS-SUNNAH WAL AL-BID'AH 'INDA AL-JAMA'AH AL-ISLAMIYAH [BAI'AT ANTARA SUNNAH DAN BID'AH] Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Bagian Kelima dari [...]

Pengertian Iman Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

PENGERTIAN IMAN MENURUT AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH (IMAN DAPAT BERTAMBAH ATAU BERKURANG) Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin [...]

Hukum Menghidupkan Peninggalan-Peninggalan Islam Bersejarah

HUKUM MENGHIDUPKAN PENINGGALAN-PENINGGALAN ISLAM BERSEJARAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz [...]

Apakah Sekarang Sudah Ada Jannah Dan Naar ?

APAKAH SEKARANG SUDAH ADA JANNAH DAN NAAR ? Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : "Apakah Jannah dan [...]

Sesuatu Yang Membuat Shalat Dimakruhkan

SESUATU YANG MEMBUAT SHALAT DIMAKRUHKAN Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam. Al-Makruh menurut para ahli ushul berarti sesuatu yang [...]

Hukum Merokok Menurut Syari’at

HUKUM MEROKOK MENURUT SYARIAT Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa hukum merokok menurut [...]

Apakah Manusia Diberi Kebebasan Memilih

APAKAH MANUSIA DIBERI KEBEBASAN MEMILIH Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ditanya : "Apakah [...]

Apakah Bid’ah Hanya Berlaku Pada Bidang Ibadah

APAKAH BID’AH HANYA BERLAKU PADA BIDANG IBADAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz : Bilakah suatu amal [...]

Nasehat Untuk Salafiyyin

NASEHAT UNTUK SALAFIYYIN Oleh Syaikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaily Bismillahirrahmanirrahim Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, [...]

Da’wah Salafiyah Dan Bahayanya Manhaj Haddadiyah

DA'WAH SALAFIYAH DAN BAHAYANYA MANHAJ HADDADIYAH Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilaly Bismillahi walhamdulillahi wash Sholatu was Salaamu ‘ala [...]

Shalat Jama’ Taqdim

SHALAT JAMA' TAQDIM Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani "Artinya : Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam peperangan Tabuk, apabila [...]

Kami Tidak Mentahdzir Masyaikh, Namun Kami Mentahdzir Penyelenggara Daurah Adalah Hizbi

NASEHAT MASYAIKH KETIKA DAUROH DI MASJID AL-GHUROBA BRIXTON INGGRIS Oleh Syaikh DR Muhammad bin Musa Alu Nashr Syaikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid [...]

Keringanan Tidak Mengqadha’ Shalat

KERINGANAN TIDAK MENGQADHA SHALAT Oleh Amr bin Abdul Mun'im Saudariku, wanita Muslimah, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengetahui kesulitan yang akan di [...]

Tauhid Hakimiyah Adalah Perkara Yang Baru (Muhdats)

ISTILAH TAUHID HAKIMIYAH ADALAH PERKARA YANG BARU (MUHDATS) Oleh Hai'ah Kibaril Ulama' Saudi Arabia Syaikh Suhaib Hasan Abdul Ghafar, ketua Jum'iyatul Qur'an Karim [...]

Kemungkaran Berupa Ikhtilath Dan Tidak Berhijab

KEMUNGKARAN BERUPA IKHTILATH DAN TIDAK BERHIJAB Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : "Apabila [...]