Pengertian Bid’ah, Macam-Macam Bid’ah Dan Hukum-Hukumnya

PENGERTIAN BID’AH MACAM-MACAM BID’AH DAN HUKUM-HUKUMNYA Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan PENGERTIAN BID’AH Bid’ah menurut bahasa, diambil dari bida’ yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ “Allah pencipta langit dan bumi” [Al-Baqarah/2 : 117] Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah. قُلْ

Ringkasan Cara Pelaksanaan Jenazah

RINGKASAN CARA PELAKSANAAN JENAZAH Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Tulisan ini hanya ringkasan dan tidak memuat dalil-dalil semua permasalahan secara terperinci. Maka barangsiapa di antara pembaca yang ingin mengetahui dalil-dalil setiap pembahasan dipersilahkan membaca kitab aslinya “Ahkaamul Janaaiz wa Bid’ihaa” karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah PADA SAAT SAKIT 1. Orang yang sakit

Usia Ideal Menikah

USIA IDEAL MENIKAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Berapa usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, karena ada sebagian remaja putri yang menolak dinikahi oleh lelaki yang lebih tua darinya ? Dan demikian pula banyak laki-laki yang tidak mau menikahi perempuan

Batasan Wasiat Dengan Sepertiga Bagian Warisan

BATASAN WASIAT DENGAN SEPERTIGA BAGIAN WARISAN Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Kenapa tidak boleh mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya ? Jawaban. Dilarangnya mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya, karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Jika dibolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiganya, maka akan masuk hak-hak mereka.

Hikmah Adanya Kemaksiatan Dan Kekufuran

HIKMAH ADANYA KEMAKSIATAN DAN KEKUFURAN Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin ditanya : “Tentang hikmah adanya berbagai kemaksiatan dan kekufuran ? ” Jawaban. Terjadinya berbagai kemaksiatan dan kekufuran memiliki hikmah yang banyak, antara lain. Pertama. Menyempurnakan kalimat Allah Ta’ala, di mana Dia menjanjikan neraka untuk dipenuhinya. Allah berfirman. وَلَا

Realita Kebangkitan Islam

REALITA KEBANGKITAN ISLAM Oleh Syaikh Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al-Hilaaly Mulailah kaum muslimin sadar setelah melihat kenyataan pahit, negeri yang tercabik dan banyaknya orientalis yang mengajak mereka untuk meninggalkan agama dan sumber kejayaannya. Setiap kelompok dari kaum muslimin selanjutnya mulai memandang kenyataan yang ada dari sisi yang berbeda dari pandangan kelompok yang lain. Oleh

Wanita Ingin Haji Tetapi Dilarang Oleh Suaminya, Hukum Haji Bagi Wanita Yang Tidak Diizinkan Suminya

WANITA INGIN HAJI TETAPI DILARANG SUAMINYA Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Pertanyaan. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya : Saya seorang wanita tua dan kaya. Saya telah menyampaikan niat saya untuk haji kepada suami saya lebih dari satu kali, namun suami saya tidak memperbolehkan saya pergi haji tanpa alasan yang jelas. Tetapi saya mempunyai

Wanita Tidak Mempunyai Mahram Pendamping Haji

WANITA TIDAK MEMPUNYAI MAHRAM PENDAMPING HAJI Oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta’ Pertanyaan Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta’ ditanya : Seorang wanita shalihah setengah usia atau mendekati tua di Saba’ ingin haji dan tidak mempunyai mahram. Tapi di daerahnya ada seorang lelaki yang shaleh yang ingin haji bersama beberapa wanita dari mahramnya. Apakah wanita tersebut sah hajinya

Utamakan Menikah

UTAMAKAN MENIKAH Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Ada suatu kebiasaan yang sudah meyebar, yaitu adanya gadis remaja atau orang tuanya menolak orang yang melamarnya, dengan alasan madih hendak menyelesaikan studinya di SMU atau di Perguruan Tinggi, atau sampai karena untuk mengajar dalam