Adab Harian Muslim Teladan

DAFTAR ISI

 1. Muqadimmah
 2. Adab-Adab Berdo’a
 3. Adab-Adab Membaca al-Qur-an 
 4. Adab-Adab yang Berkaitan dengan Suami Isteri
 5. Adab-Adab Makan dan Minum
 6. Adab-Adab Jamuan
 7. Adab-Adab dalam Memenuhi Undangan Jamuan
 8. Adab-Adab Menghadiri Undangan
 9. Adab-Adab Safar
 10. Adab-Adab Mengucapkan Salam
 11. Adab-Adab Tidur 
 12. Adab-Adab yang Berkaitan dengan Mimpi 
 13. Adab-Adab Menguap 
 14. Adab-Adab Bersin 
 15. Adab-Adab bagi Orang Sakit dan yang Menjenguknya
 16. Adab-Adab Ta’ziyah (Belasungkawa), Shalat Jenazah dan Tata Cara Penguburannya 
 17. Adab-Adab Berpakaian
 18. Adab-Adab Meminta Izin
 19. Adab-Adab Berkaitan dengan Masjid 
 20. Adab-Adab Hari Jum’at
 21. Adab-Adab Shadaqah 
 22. Adab-Adab Sabar 
 23. Adab Memasuki Suatu Tempat (Rumah)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Buku di tangan pembaca ini merupakan buku ringkas, meliputi beberapa adab yang sesuai dengan al-Qur-an dan as-Sunnah. Setiap muslim membutuhkan adab-adab tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya paparkan adab-adab tersebut sebagai nasihat bagi umat, sebagai pendidikan bagi orang-orang yang masih belum tahu tentang adab-adab syar’i, sebagai pengingat bagi orang-orang yang lupa tentang hal-hal tersebut, sebagai peringatan bagi orang-orang yang melalaikannya, serta agar setiap muslim dapat hidup berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik dalam dzikirnya, tasbihnya dan do’anya, bahkan dia pun dapat hidup dengan menerapkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam tata cara makan dan minumnya. Dengan demikian dia menerapkannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Pemaparan adab-adab syar’i dalam buku ini juga ditujukan agar kaum Muslimin dapat hidup sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam tidurnya, sehingga menjadikannya sebagai penopang untuk tetap dapat melakukan ketaatan kepada Allah Sang Maha Pencipta dan begitu juga dalam tata cara berpakaian.

Baca Juga  Mengapa Memilih Manhaj Salaf?

Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk dapat menjaga adab-adab tersebut secara lengkap dan sempurna, melaksanakannya sesuai dengan petunjuk wahyu dan tuntunan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dimana Allah telah memerintahkan kepada kita agar mengikuti dan berpegang teguh kepada Sunnah-Sunnah beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

[Disalin dari kitab Aadaab Islaamiyyah, Penulis ‘Abdul Hamid bin ‘Abdirrahman as-Suhaibani, Judul dalam Bahasa Indonesia Adab Harian Muslim Teladan, Penerjemah Zaki Rahmawan, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan Kedua Shafar 1427H – Maret 2006M]

 1. Home
 2. /
 3. Halaman Indeks
 4. /
 5. Adab Harian Muslim Teladan